096: Anton Toni Klančnik – Pravice in dolžnosti

(foto: Ryan McGuire)

S strokovnjakom za odgovornejše poročanje o otrocih in nasilju v družini o tem, kakšna škoda se dela s senzacionalizmom. Kateri so stereotipi, ki jih mediji vse prevečkrat pomagajo poglabljati, zakaj sta ustrezno poimenovanje stvari in izbor fotografij zelo pomembna in kdaj je lahko razkrita identiteta v javnem interesu. Besede lahko rešujejo in ubijajo.

P.S. Nataša se vnaprej opravičuje za frcere. 🙂

#MetinČaj #S04E02

Metin čaj
Metin čaj
Metina lista

Metin čaj je podkast o medijih, dobrih in slabih praksah, novih tehnologijah in trendih prihodnosti. Gostje v medijih delajo, z njimi živijo in o njih razmišljajo. Gostitelja sta Nataša Briški (Metina lista) in Aljaž Pengov Bitenc (Radio KAOS).

 

Anton Toni Klančnik (foto: osebni arhiv)
Anton Toni Klančnik (foto: osebni arhiv)

Gost: Anton Toni Klančnik, vodja Oddelka za mladoletniško kriminaliteto pri Upravi kriminalistične policije Generalne policijske uprave. 

V Policiji je zaposlen od leta 1993, kjer je doslej opravljal najrazličnejše naloge, medtem ko se že več kot 10 let ukvarja zlasti s pravicami otrok, žrtev nasilja in zlorab. Zadnjih nekaj let je aktivno vpet v medresorska (strokovna) sodelovanja na najrazličnejših tematikah (pogrešani otroci, nasilje v družini, spolne zlorabe otrok) ter na področju internetnega spolnega izkoriščanja otrok, tudi v mednarodnem okolju (npr. MASP, EMPACT CSE, IN-4-MATION, Global alliance against CSA online oz. WePROTECT). Sodeluje na strateški in operativni ravni z Europolom, Interpolom ter institucijami EU, za katera pripravlja tudi razna poročila, analize in informacije o kriminalnih trendih nad otroci. Bil je član uradne slovenske delegacije, ki je zagovarjala poročila h Konvenciji OZN o otrokovih pravicah – CRC (2013), h Konvenciji o odpravi vseh oblik diskriminacije žensk – CEDAW (2015) in k Mednarodnemu paktu o državljanskih in političnih pravicah – ICCPR (2016). Ob tem je tudi mentor diplomskih nalog, pisec člankov in predavatelj različnim ciljnim skupinam. 

 

– Priročnik: Kako poročati o nasilju v družini in o nasilju nad ženskami

Smernice za poročanje o otrocih

 

————————–

METIN ČAJ je podkast o medijih, dobrih in slabih praksah, novih tehnologijah in trendih prihodnosti. Gostje v medijih delajo, z njimi živijo in o njih razmišljajo. Gostitelja sta Nataša Briški (Metina lista) in Aljaž Pengov Bitenc (Radio KAOS). Komentarji in predlogi dobrodošli tudi na @metinalistaFacebook strani in info@metinalista.si. HVALA!

——————–

 

– Tretja sezona podkasta Metin čaj

– Druga sezona podkasta Metin čaj

0 replies on “096: Anton Toni Klančnik – Pravice in dolžnosti”