216: Martin Bajželj (SURS), Stojan Glavač (FURS)

Foto: John Barkiple via Unsplash.

O komuniciranju z javnostmi v imenu in za organizaciji, kot sta Statistični urad RS in Finančna uprava RS.

Kakšna je politika objavljanja na družbenih omrežjih, reakcije uporabnikov in uporabnic, katere objave najbolj vznemirjajo in kaj najpogosteje zanima medije.

#MetinČaj

Metin čaj
Metin čaj
Metina lista

Metin čaj je podkast o medijih, dobrih in slabih praksah, novih tehnologijah in trendih prihodnosti. Gostje v medijih delajo, z njimi živijo in o njih razmišljajo. Gostitelja sta Nataša Briški (Metina lista) in Aljaž Pengov Bitenc (Radio KAOS).

 

MARTIN BAJŽELJ – Vodja Sektorja za objavljanje in komuniciranje na Statističnem uradu. S svojo ekipo skrbi za prikaz, uporabo in pogovore o statističnih podatkih. Njegovo najljubše komunikacijsko orodje je Twitter.

Martin Bajželj, SURS (foto: osebni arhiv).

STOJAN GLAVAČ – Predstavnik za odnose z javnostmi Finančne uprave RS. V njeni  predhodnici, Davčni upravi RS, se je zaposlil leta 2003. Pred tem je služboval v Agenciji RS za revidiranje lastninskega preoblikovanja podjetij, svoje znanje pa je pridobival tudi na Uradu vlade za komuniciranje.

Njegova temeljna naloga je informiranje davčnih zavezancev, da so ti hitreje in bolje obveščeni, da lažje spremljajo davčne vsebine in posledično korektno izpolnjujejo svoje obveznosti in uveljavljajo pravice.

Stojan Glavač, FURS (foto: osebni arhiv).

Metin čaj je podkast o medijih, dobrih in slabih praksah, novih tehnologijah in trendih prihodnosti. Gostje v medijih delajo, z njimi živijo in o njih razmišljajo. 

Gostitelja sta Nataša Briški (Metina lista) in Aljaž Pengov Bitenc (Radio KAOS). Komentarji in predlogi dobrodošli tudi na info@metinalista.si. #MetinČaj

0 replies on “216: Martin Bajželj (SURS), Stojan Glavač (FURS)”