Dobro nagrajevanje za dobro opravljeno delo

Potrebe/pravice posameznika. Socialna varnost. Služba. Pogodba o zaposlitvi. Delovno razmerje: pravica delavca, da se prostovoljno vključi v organiziran delovni proces delodajalca in v njem…