Akademija

Dr. Vlasta Jalušič

Dr. Vlasta Jalušič

piše

DR. VLASTA JALUŠIČ – raziskovalka na Mirovnem inštitutu, – izredna profesorica na Univerzi na Primorskem (predavateljica na magistrskem programu »Študij politike, etike in družbe« od…

Dr. Eva Boštjančič

Dr. Eva Boštjančič

piše

DR. EVA BOŠTJANČIČ – izredna profesorica za psihologijo dela in organizacij, Oddelek za psihologijo, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani   Prejšnje pozicije – članica…

Doc. dr. Irena Selišnik

Doc. dr. Irena Selišnik

piše

DOC. DR. IRENA SELIŠNIK – predavateljica na Oddelku za zgodovino na Filozofski fakulteti v Ljubljani – raziskovalka na projektih Filozofske fakultete: Ženske in prva svetovna…

Dr. Veronika Tašner

Dr. Veronika Tašner

piše

DR. VERONIKA TAŠNER – asistentka na Pedagoški fakulteti v Ljubljani – članica SSD, SLODRE   Prejšnje pozicije – urednica zbornika Brez spopada: kultur, spolov, generacij  …

Dr. Mojca Pajnik

Dr. Mojca Pajnik

piše

DR. MOJCA PAJNIK – predavateljica na Fakulteti za družbene vede, Univerza v Ljubljani – znanstvena svetnica na Mirovnem inštitutu, Inštitutu za sodobne družbene in politične…

Maja Simoneti

Maja Simoneti

piše

MAJA SIMONETI – raziskovalka na Inštitutu za politike prostora in Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani – članica Društva krajinskih arhitektov Slovenije in…

Dr. Tanja Oblak Črnič

Dr. Tanja Oblak Črnič

piše

DR. TANJA OBLAK ČRNIČ – profesorica na FDV na programu za Medijske in komunikacijske študije (MKŠ) – predstojnica oddelka za komunikologijo – skrbnica doktorskega…

Dr. Andreja Gomboc

Dr. Andreja Gomboc

piše

DR. ANDREJA GOMBOC – redna profesorica za astronomijo, Univerza v Novi Gorici – predsednica Slovenskega odbora za astronomijo pri DMFA Slovenije – urednica Portala v vesolje  …

Dr. Jasna Podreka

Dr. Jasna Podreka

piše

DR. JASNA PODREKA – asistentka in raziskovalka na Oddelku za sociologijo Filozofske fakultete v Ljubljani – strokovna sodelavka društva SOS telefon – članica uredništva spletnega…

Dr. Ana Kučan

Dr. Ana Kučan

piše

DR. ANA KUČAN – redna profesorica na Biotehniški fakulteti, Oddelek za krajinsko arhitekturo, Univerza v Ljubljani – vodja Studia AKKA, biroja za urbanizem in…