Akademija

Red. prof. dr. Milica Antić Gaber

Red. prof. dr. Milica Antić Gaber

piše

RED. PROF. DR. MILICA ANTIĆ GABER – redna profesorica na Oddelku za sociologijo Filozofske fakultete v Ljubljani – koordinatorka doktorskega programa Študiji spola na Filozofski…

Dr. Jana Javornik

Dr. Jana Javornik

piše

DR. JANA JAVORNIK – predavateljica na University of East London (2016- ); – sourednica Journal of Family Studies (2016- ); – raziskovalka na Leeds University…

Mag. Jana Lutovac Lah

Mag. Jana Lutovac Lah

piše

MAG. JANA LUTOVAC LAH – pomočnica rektorja Univerze v Ljubljani za organizacijo in komuniciranje   Prejšnje pozicije – svetovalka predsednika republike dr. Janeza Drnovška…

Prof. dr. Aleksandra Kanjuo Mrčela

Prof. dr. Aleksandra Kanjuo Mrčela

piše

PROF. DR. ALEKSANDRA KANJUO MRČELA – profesorica sociologije dela in ekonomske sociologije na Fakulteti za družbene vede, UL, – predstojnica doktorske šole na Univerzi…

Doc. dr. Marina Tavčar Krajnc

Doc. dr. Marina Tavčar Krajnc

piše

DOC. DR. MARINA TAVČAR KRAJNC – prodekanica za izobraževanje na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru (2015 – ) – predsednica Državne predmetne komisije za sociologijo…

Dr. Barbara Kresal

Dr. Barbara Kresal

piše

DR. BARBARA KRESAL – izredna profesorica na Fakulteti za socialno delo – izredna profesorica na Ekonomski fakulteti – raziskovalka na Inštitutu za delo pri…

Doc. dr. Nina Vodopivec

piše

DOC. DR. NINA VODOPIVEC – znanstvena sodelavka na Inštitutu za novejšo zgodovino   Prejšnje pozicije – vodja projektov, predavateljica, kustodinja   Področja znanja –…

Prof. dr. Branka Javornik

Prof. dr. Branka Javornik

piše

PROF. DR. BRANKA JAVORNIK – vodja Kolegija študija biotehnologija, vodja raziskovalnega programa, – redna profesorica, UL Biotehniška fakulteta   Prejšnje pozicije – predsednica nacionalnega…

Prof. dr. Danica Purg

Prof. dr. Danica Purg

piše

PROF. DR. DANICA PURG – direktorica in dekanja IEDC – Poslovne šole Bled – predsednica mednarodnega združenja za razvoj managementa CEEMAN, ki povezuje prek 220 managerskih…

Barbara Turk Niskač

piše

BARBARA TURK NISKAČ – mlada raziskovalka na Oddelku za etnologijo in kulturno antropologijo, FF UNI v LJ   Področja znanja – antropologija otroštva, – antropologija…