Znanost

Dr. Marinka Žitnik

Dr. Marinka Žitnik

piše

DR. MARINKA ŽITNIK – postdoktorska raziskovalka, Department of Computer Science, Stanford University, CA, USA   Prejšnje pozicije – mlada raziskovalka, Univerza v Ljubljani, Laboratorij…

Dr. Mojca Pajnik

Dr. Mojca Pajnik

piše

DR. MOJCA PAJNIK – predavateljica na Fakulteti za družbene vede, Univerza v Ljubljani – znanstvena svetnica na Mirovnem inštitutu, Inštitutu za sodobne družbene in politične…

Izr. prof. dr. Saša Novak

Izr. prof. dr. Saša Novak

piše

IZR. PROF. DR. SAŠA NOVAK – znanstvena svetnica na Institutu »Jožef Stefan«, sodelavka Odseka za nanostrukturne materiale, vodja Skupine za inženirske in biomateriale –…

Dr. Tanja Oblak Črnič

Dr. Tanja Oblak Črnič

piše

DR. TANJA OBLAK ČRNIČ – profesorica na FDV na programu za Medijske in komunikacijske študije (MKŠ) – predstojnica oddelka za komunikologijo – skrbnica doktorskega…

Dr. Andreja Gomboc

Dr. Andreja Gomboc

piše

DR. ANDREJA GOMBOC – redna profesorica za astronomijo, Univerza v Novi Gorici – predsednica Slovenskega odbora za astronomijo pri DMFA Slovenije – urednica Portala v vesolje  …

Dr. Jana Javornik

Dr. Jana Javornik

piše

DR. JANA JAVORNIK – predavateljica na University of East London (2016- ); – sourednica Journal of Family Studies (2016- ); – raziskovalka na Leeds University…

Prof. dr. Aleksandra Kanjuo Mrčela

Prof. dr. Aleksandra Kanjuo Mrčela

piše

PROF. DR. ALEKSANDRA KANJUO MRČELA – profesorica sociologije dela in ekonomske sociologije na Fakulteti za družbene vede, UL, – predstojnica doktorske šole na Univerzi…

Doc. dr. Marina Tavčar Krajnc

Doc. dr. Marina Tavčar Krajnc

piše

DOC. DR. MARINA TAVČAR KRAJNC – prodekanica za izobraževanje na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru (2015 – ) – predsednica Državne predmetne komisije za sociologijo…

Dr. Barbara Kresal

Dr. Barbara Kresal

piše

DR. BARBARA KRESAL – izredna profesorica na Fakulteti za socialno delo – izredna profesorica na Ekonomski fakulteti – raziskovalka na Inštitutu za delo pri…

Doc. dr. Nina Vodopivec

piše

DOC. DR. NINA VODOPIVEC – znanstvena sodelavka na Inštitutu za novejšo zgodovino   Prejšnje pozicije – vodja projektov, predavateljica, kustodinja   Področja znanja –…