Podkasti

Pogovori, ki širijo obzorja duha in krajšajo razdalje. Najboljši sopotniki med likanjem, vožnjo ali tekom.

MD 002: Ste ta mesec že plačali preživnino?

piše

Prvi, brezplačen, najbolj poslušan podcast spletne postaje metinalista.si. Na klepet vabimo duhovite, pametne, zanimive, načitane, razmišljujoče osebe. Vabljeni na Metin čaj prinaša zgodbe malih in velikih ljudi, zgodbe…