Moderno dekle

(foto: werner22brigitte via Pixabay)

Peter Altenberg: MODERNO DEKLE

Če nosiš dekle, kratke deške kodre, in ti pristojajo še tako lepo, vendar še dolgo nisi moderno dekle!

Če nosiš zvončasta široka krila, ki kažejo del tvoje prekrasne, plemenito nežne nožice, vendar še dolgo nisi moderno dekle, dekle!

Če tudi stopaš še tako dražestno, lahno, kakor osvobojena pozemskega bremena, vendar še vkljub temu dolgo nisi moderno dekle!

Lehkejših nožic si vsekakor kot druge okorne. A samo navidezno imaš prednost pred njimi.

Šele kadar si vzor ponižnosti, dobrosrčnosti, skromnosti, pohlevnosti, inteligence, takta, okusa, ljubezni do narave, takrat morda z a č e n j a š postajati r e s n i č n o  m o d e r n o dekle, o dekle!

(foto: werner22brigitte via Pixabay)
(foto: werner22brigitte via Pixabay)

 

Vir: Tedenske slike. V Ljubljani, 22. novembra 1916. Št. 47. Digitalna knjižnica Slovenije.

 

Pripravil: Žiga Cerkvenik.

0 replies on “Moderno dekle”