Dan globokih žepov / Day of deep pockets

4. marec 2012 (nedelja)

Varljivo dolgočasje županske izbire – Aljaž Pengov Bitenc, Nedelo

Pozitivna Slovenija & partnerji – Meta Roglič, Dnevnikov objektiv

Samo desetina moških ima šefinjo – Aleksandra Kanjuo Mrčela, Sobotna priloga Delo

Zasebnost po Googlu – Lenart J. Kučić, Sobotna priloga Delo

Homofobija kot drugače-miselnost – Boris Vezjak, Sproščena Slovenija blog

Lovec na orkane – blog Novice v slikah via drugi svet

 

Putin Under Siege – Michael Bohm, The Moscow Times

Super Tuesday 2012: What’s at stake and who’s in the lead – Michael A. Memoli, LA Times

Homophobia is declining in schools , study claims – Tracy McVeigh, The Guardian

Why does drinking alcohol cause dehydration? – Karl S. Kruszelnicki, ABC Science

A Brief History of the To-Do-List and the Psychology of Its Success – Maria Popova, Brain Pickings

0 replies on “Dan globokih žepov / Day of deep pockets”