Darja Matjašec

(foto: Nataša Juhnov)
(foto: Nataša Juhnov)

DARJA MATJAŠEC

– docentka na Oddelku za krajinsko arhitekturo Biotehniške fakultete na Univerzi v Ljubljani

 

Prejšnje pozicije

– vodja oddelka za krajinsko arhitekturo na Ljubljanskem urbanističnem zavodu, d.d.

– projektni vodja na Regionalni razvojni agenciji Mura, d.o.o. (dopolnilna zaposlitev)

– predsednica urbanističnega sveta v Škofji Loki

– članica Upravnega odbora Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije

– komisarka za javne natečaje pri Zbornici za arhitekturo in prostor Slovenije

 

Področja znanja

– krajinska arhitektura,

– urbanizem,

– prostorsko planiranje

 

Biografija

Rojena v Murski Soboti. Živi v Škofji Loki. 15 let je delovala na oddelku za krajinsko arhitekturo na Ljubljanskem urbanističnem zavodu v Ljubljani, v zadnjih letih kot vodja oddelka. V letih 2000-2008 je bila dopolnilno zaposlena na Regionalni razvojni agenciji Mura, kjer je pokrivala področje načrtovanja prostora na regionalnem nivoju.

V praksi je izdelala več kot sto nalog s področja strateškega prostorskega planiranja, urbanističnega načrtovanja in projektiranja. Kot odgovorni vodja nalog je z interdisciplinarno strokovno ekipo izdelala strateške prostorske načrte občin Piran, Bled in Bohinj, v slovenskem merilu prepoznanih kot razvojno turistično naravnanih in omejenih z varstvenimi režimi tako z vidika varstva narave kot kulturne dediščine. Vodila je izdelavo več zahtevnejših nalog na državnem nivoju z vidika umeščanja velikih posegov v prostor, predvsem na področju avtocest in ukrepov na področju zagotavljanja poplavne varnosti. Ena zadnjih nalog s področja projektiranja je prenova odprtih površin starega mestnega jedra Celja.

Od leta 2012 je redno zaposlena na Biotehniški fakulteti, na Oddelku za krajinsko arhitekturo kot docentka za področje krajinskega oblikovanja. Samostojno predava in vodi studia za Krajinsko načrtovanje II in Krajinsko oblikovanje II ter predmet Upravljanje mestnega odprtega prostora. Je aktivna članica Društva krajinskih arhitektov Slovenije in Društva arhitektov Pomurja. Delovala je kot predsednica urbanističnega sveta Škofje Loke.

V zadnjih letih je bila aktivna članica Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije, v letih 2012 in 2013 je bila članica Upravnega odbora, med 2006 in 2012 pa je delovala kot komisarka za javne natečaje, kjer je vodila organizacijo približno 80 javnih arhitekurnih natečajev, od tega nekaj mednarodnih. Pred tem je kot natečajnica na javnih natečajih prejela številne nagrade in priznanja, nominirana pa je bila tudi za Plečnikovo medaljo, Fabianijevo nagrado in evropsko urbanistično nagrado ECTP.

 

 

Darja Matjašec v medijih

– Apparatus: Darja Matjašec (april 2013)

– Dnevnik: Darja Matjašec (april 2013)

 

Spletne koordinate

Facebook

Twitter: @matjasec

 

Značke