Doc. dr. Darja Fišer

darja_fiserDOC. DR. DARJA FIŠER

– vodja Katedre za jezikovne tehnologije, leksikologijo in terminologijo, Oddelek za prevajalstvo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani

– predsednica Slovenskega društva za jezikovne tehnologije

– vodja nacionalnega temeljnega raziskovalnega projekta Janes

 

Področja znanja

– korpusno jezikoslovje

– računalniško jezikoslovje

– jezikovne tehnologije

– prevajalske tehnologije

– računalniško posredovana komunikacija

– leksikalna semantika

 

Biografija

Doc. dr. Darja Fišer (1978) je od 2004 zaposlena na Oddelku za prevajalstvo, FF UL. Doktorirala je 2009 s področja računalniške leksikalne semantike. Doslej vodja 1 nacionalnega temeljnega in 1 podoktorskega projekta, sodelavka pri 2 mednarodnih, 4 nacionalnih in 5 bilateralnih projektih.

Od 2014 vodja Katedre za leksikologijo, terminologijo in jezikovne tehnologije, predsednica Slovenskega društva za jezikovne tehnologije in podpredsednica mednarodnega Stalnega odbora ESSLLI FoLLi. Prejemnica priznanja ARRS za izjemne znanstvene dosežke v 2011 in nagrade za najboljši prispevek na mednarodni konferenci LTC 2007 na Poljskem.

Članica uredniškega odbora 2 mednarodnih znanstvenih revij, recenzentka 2 revij s faktorjem vpliva ter članica programskih odborov 10 mednarodnih konferenc. Predsednica programskega in organizacijskega odbora konference Slovenščina in novi mediji (nov 2015), poletnega raziskovalnega tabora slovenščine za srednješolce (avg 2015) in 23. mednarodne poletne šole jezikoslovja, logike in računalništva ESSLLI 2011 (400 udeležencev).

 

Doc. dr. Darja Fišer v medijih

– ARS Jezikovni pogovori: Tvitanje/čivkanje kot posebna vrsta jezika? (12. maj 2015)

– ARS Jezikovni pogovori: Spletni jezik po Janesu (17. marec 2015)

– Videolectures: Ni slovarja? Ni problema! – Izdelava dvojezičnega leksikona iz korpusov (2013)

– Videolectures: Visualizing sloWNet (2011)

 

Spletne koordinate

Doc. dr. Darja Fišer

Twitter: @dfiser3

 

Značke