Doc. dr. Irena Selišnik

irena_selisnikDOC. DR. IRENA SELIŠNIK

– predavateljica na Oddelku za zgodovino na Filozofski fakulteti v Ljubljani

– raziskovalka na projektih Filozofske fakultete: Ženske in prva svetovna vojna, Multikuturna prijateljstva in narodne vezi na presečiščih slovenskega, italijanskega in nemškega sveta v (1848-1941) in Program Slovenska zgodovina

 

Prejšnje pozicije

– raziskovalka na projektih: Spolna strukturiranost sodobne slovenske družbe in položaj spolov v politiki, Pravna in politična zgodovina žensk na Slovenskem, Usklajevanje zasebnega in profesionalnega življenja kot ovira za številčnejšo prisotnost žensk v politiki, Načini uveljavljanja evropskih direktiv o nasilju nad ženskami, otroki in mladimi – dobre prakse in priporočila

 

Področja znanja

– zgodovina

– politika

– študije spola

 

Biografija

Leta 2001 je na Filozofski fakulteti v Ljubljani diplomirala iz zgodovine in sociologije kulture. Leta 2004 se je zaposlila na Oddelku za sociologijo kot mlada raziskovalka in leta 2007 doktorirala iz teme Volilna pravica žensk kot demokratična novost: Dejavniki, ki vplivajo na njeno uveljavitev na Slovenskem.

Od leta 2007 je bila zaposlena na Filozofski fakulteti kot raziskovalka in je sodelovala na več različnih znanstveno- raziskovalnih projektih. Med leti 2007 in 2009 je bila junior project leader na projektu Evropske komisije Načini uveljavljanja evropskih direktiv o nasilju nad ženskami, otroki in mladimi – dobre prakse in priporočila. Leta 2011 je bila izvoljena v asistentko za področje slovenske in obče novejše zgodovine s strani senata Filozofske fakultete, kasneje pa za docentko za področje slovenske in obče novejše zgodovine.

Od leta 2015 je kot predavateljica zaposlena na Oddelku za zgodovino, predava Slovensko zgodovino 19. stoletja in Zgodovino žensk.

 

Spletne koordinate

Sicris

Značke