Doc. dr. Marina Tavčar Krajnc

marina_tavcarkrajncDOC. DR. MARINA TAVČAR KRAJNC

– prodekanica za izobraževanje na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru (2015 – )

– predsednica Državne predmetne komisije za sociologijo na splošni maturi (2008 – 2012, 2012 – 2016)

 

Prejšnje pozicije

– predstojnica Oddelka za sociologijo na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru (2009 – 2015)

– sopredsednica stranke Solidarnost (2013 – 2014)

– soustanoviteljica Humanitarnega kluba Soroptimist Celje

– sodelavka pri raziskovalnih projektih: Sociološki in psihološki dejavniki šolske uspešnosti v osnovni šoli 2008; Mladina 2010: Družbeni profil mladih v Sloveniji; Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji 2011; Vrednotni premiki v državah nekdanje Jugoslavije 2012; Slovenian Youth 2013; Vpliv socialno-ekonomskega položaja družin in enake možnosti s predlogi ukrepov 2014 –

– profesorica sociologije in filozofije na Šolskem centru Celje, Gimnazija Lava

 

Področja znanja

– sociologija (sociologija mladine, sociologija spolov in sociologija edukacije, didaktika sociologije)

– pedagogika

 

Biografija

Dr. Marina Tavčar Krajnc je od leta 2003 zaposlena kot visokošolska učiteljica na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru, predstojnica Oddelka za sociologijo v obdobju 2009 – 2015 in prodekanica za izobraževanje na Filozofski fakulteti UM. Leta 1978 je diplomirala iz sociologije na današnji Fakulteti za družbene vede, leta 1994 je pridobila magisterij znanosti s področja pedagogike in leta 1999 doktorirala na Pedagoški fakulteti Univerze v Mariboru iz socioloških znanosti.

Je avtorica številnih znanstvenih člankov in prispevkov na znanstvenih konferencah s področja sociologije. Od leta 2000 strokovno sodeluje na Državnem izpitnem centru, kjer od 2008 vodi Državno predmetno komisijo za sociologijo na splošni maturi. Ob ustanovitvi 2013 je bila članica predsedstva politične stranke Solidarnost – za pravično družbo, ki se zavzema za socialno pravičnost in družbeno solidarnost in zahteva obnovo demokracije in vrnitev politike ljudem. Je tudi soustanoviteljica in prva predsednica Humanitarnega kluba Soroptimist Celje, ki povezuje aktivne poslovne ženske.

 

Doc. dr. Marina Tavčar Krajnc v medijih

– MMC RTVSLO: Izjava dneva (december 2013)

 

Spletne koordinate

– Linkedin

– Facebook

– SICRIS

Značke