Doc. dr. Nina Vodopivec

DOC. DR. NINA VODOPIVEC

– znanstvena sodelavka na Inštitutu za novejšo zgodovino

 

Prejšnje pozicije

– vodja projektov, predavateljica, kustodinja

 

Področja znanja

– antropologija dela, industrijske delavke in delavci, delavske subjektivitete,

– socializem, postsocialistična preoblikovanja, industrijska dediščina,

– študije spola, študije spomina, medkulturna komunikacija

 

Biografija

Doc. dr. Nina Vodopivec je diplomirala na FF (Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo), Ljubljana, zaključila pripravništvo v Tehniškem muzeju Slovenija in kot mlada raziskovalka doktorirala na Fakulteti ISH 2006 (socialna antropologija). Od takrat je zaposlena na INZ kot raziskovalka, deluje tudi kot predavateljica (gostujoča predavateljica tudi v okviru Fulbrightove štipendije ZDA), urednica, piska znanstvenih, strokovnih prispevkov, tudi monografije Labirinti postsocializma:socialni spomin tekstilnih delavk in delavcev(2007).

Osredotoča se na procese družbeno ekonomskih preoblikovanj, na doživljanja in izkušenja na mikro ravni. Teme obravnava v primerjalni perspektivi v kontekstu postsocialističnih kot tudi širših globalnih preoblikovanj. Organizirala je številne delavnice, usposabljanja na področju medkulturne komunikacije in globalnega učenja za učence, dijake in učitelje (med 2008- 2011 učiteljem in vzgojiteljem, v okviru mednarodnega projekta Spodbujanje medkulturnega dialoga, v sodelovanju s Pedagoško fakulteto, Ljubljana).

 

Doc. dr. Nina Vodopivec v medijih

– Mladina: Dr. Nina Vodopivec: »Svoboda je navidezna, dejansko gre za ideal regulacije. Vse skupaj spremljajo strah, nezadovoljstvo, občutek nemoči, naše življenje obvladuje politika hitrosti.« (avgust 2013)

– Dnevnik: Nina Vodopivec (november 2012)

 

Spletne koordinate

LinkedIn

blog

 

Značke