Dr. Barbara Kresal

Dr. Barbara Kresal (foto via Mladina)
Dr. Barbara Kresal (foto via Mladina)

DR. BARBARA KRESAL

– izredna profesorica na Fakulteti za socialno delo

– izredna profesorica na Ekonomski fakulteti

– raziskovalka na Inštitutu za delo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani

– glavna urednica revije »Delavci in delodajalci: Revija za delovno pravo in pravo socialne varnosti«, ki je članica International Association of Labour Law Journals (IALLJ)

– članica Mednarodnega združenja za delovno pravo in socialno varnost (International Society for Labour and Social Security Law – ISLSSL) v Ženevi

– članica izvršnega odbora slovenskega Društva za delovno pravo in socialno varnost

– članica Strokovnega sveta za enakost spolov pri Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

– članica TTUR: Transnational Trade Union Rights Experts Network

– članica ANESC/RASCE: Academic Network on the European Social Charter and Social Rights / Réseau Académique sur la Charte Sociale Européenne et les Droits Sociaux

– ekspertka Sveta Evrope v okviru programa HELP-28: Human Rights Education for Legal Professionals (working group Labour Rights)

 

Prejšnje pozicije

– članica strokovne delovne skupine pri MDDSZ za pripravo sprememb delovne zakonodaje, 2010

 

Področja znanja

– delovno pravo

– socialna varnost

– človekove pravice

 

Biografija

Dr. Barbara Kresal je izredna profesorica za delovno pravo in socialno varnost na Fakulteti za socialno delo in Ekonomski fakulteti ter raziskovalka za Inštitutu za delo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. Diplomirala je na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani leta 1994, leta 1997 zaključila magistrski študij gospodarskega prava in leta 2000 doktorirala z disertacijo Pravni vidiki plače.

Sodelovala je pri raziskovalnih projektih Pravne fakultete, Inštituta za primerjalno pravo, Inštituta za delo pri Pravni fakulteti in Fakultete za socialno delo. Je avtorica več kot 150 znanstvenih in strokovnih bibliografskih enot, objavlja tako doma kot v tujini. Bila je uvrščena med 20 najuspešnejših raziskovalcev za področje prava po kazalcu izjemni dosežki.

Teme njenega raziskovanja so predvsem individualna in kolektivna delovna razmerja, prepoved diskriminacije, fleksibilne in prekarne oblike zaposlitve, prenehanje zaposlitve, evropsko in mednaordno delovno pravo, človekove pravice, temeljne socialne pravice. Kot strokovnjakinja za delovno pravo, socialno varnost in človekove pravice je članica tako Mednarodnega združenja za delovno pravo in socialno varnost kot slovenskega Društva za delovno pravo in socialno varnost. Je tudi članica Strokovnega sveta za enakost spolov pri Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in glavna urednica revije Delavci in delodajalci.

 

Dr. Barbara Kresal v medijih:

– Delo: V začaranem krogu odvisnosti in tveganj (februar 2015)

– Delo: http://www.delo.si/mnenja/gostujoce-pero/starsi-in-delo.html (april 2015)

– Delo: Barbara Kresal: Trenutna praksa na trgu dela je pogosto nezakonita (november 2014)

– Dnevnik: Dr. Barbara Kresal (september 2014)

– Mladina: Barbara Kresal: »Delavci niso blago« (marec 2013)

 

Spletne koordinate

Cobiss

Značke