Dr. Eva Boštjančič

eva_bostjancicDR. EVA BOŠTJANČIČ

– izredna profesorica za psihologijo dela in organizacij, Oddelek za psihologijo, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

 

Prejšnje pozicije

– članica kadrovske komisije Agencije za upravljanje kapitalskih naložb R Slovenije

– svetovalka in podjetnica na kadrovskem področju

 

Področja znanja

– psihologija dela in organizacij

– kadrovska in organizacijska psihologija

– psihologija vodenja in komuniciranja

– etično ravnanje

 

Biografija

S področja psihologije potrošnika je diplomirala leta 1996. Zaposlila se je kot svetovalka na kadrovskem področju, vzporedno pa se na raziskovalnem področju usmerila k raziskovanju procesa vodenja in čustvene inteligentnosti. Leta 2002 je magistrirala z nalogo Osebnostne značilnosti uspešnih managerjev, 2008 pa si je z dizertacijo Vpliv vedenja in motivov vodje na pripadnost, delovno učinkovitost, motivacijo in delovno zadovoljstvo zaposlenih pridobila naziv doktorice znanosti.

Od leta 2004 dalje izvaja pedagoške aktivnosti s področja psihologije dela in organizacije na ljubljanski Filozofski fakulteti. Vzporedno si je nabrala številne izkušnje kot podjetnica in svetovalka na področju kadrovskega svetovanja. Danes se raziskovalno ukvarja s področjem vodenja, etičnega ravnanja in pozitivnih pristopov v organizacijah. Ob tem pa tudi svetuje, vodi delavnice in predava zaposlenim v gospodarstvu in javnem sektorju.

 

Dr. Eva Boštjančič v medijih

– Psihologija dela: Biti korak pred modo, pomeni biti odgovoren (januar 2016)

– Psihološka obzorja: Spreminjanje delovnih nalog slovenskih organizacijskih psihologov skozi čas (2016)

– Val 202: Zadovoljstvo z delom (januar 2015)

– Siol: Zasebno življenje in delo se morata dopolnjevati (avgust 2014)

– Videolectures: Začnimo pozitivno razmišljati tudi v organizacijah (maj 2013)

 

Spletne koordinate

LinkedIn