Dr. Majda Hrženjak

majda_hrzenjakDR. MAJDA HRŽENJAK

– raziskovalka in vodja nacionalnih in mednarodnih projektov na Mirovnem inštitutu

 

Področja znanja

– študije spolov

– socialne politike, neenakosti

– kritične študije moških in moškosti

– skrbstvene ekonomije, etika skrbi

 

Biografija

Majda Hrženjak je doktorirala l. 2001 na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani. Po krajšem službovanju na Pedagoškem inštitutu, od l. 2002 deluje na Mirovnem inštitutu kot raziskovalka in vodja nacionalnih in mednarodnih projektov.

Vodila je številne raziskovalne in akcijske projekte, med drugim: razvojno partnerstvo SIPA – Sistem pomoči na domu v okviru EU programa Equal; projekt SIAPREM – Podpora k integraciji intersekcionalne perspektive v antidiskriminacijske politike za Rome, starejše in migrante v okviru EU programa Progress; sodelovala je v vse-evropskem projektu Študija o vlogi moških v enakosti spolov; v okviru EU programa Daphnbe je raziskovala vrstniško nasilje z vidika intersekcij spola, etničnosti in razreda; v sodelovanju s Fakulteto za socialno delo je naredila raziskavo o položaju Romov v Ljubljani; vodila je prvo raziskavo neformalnih trgov skrbstvenega dela v Sloveniji.

Je avtorica monografij Simbolno in Nevidno delo; urednica monografij Njena rekreacija in Politics of Care, ter avtorica številnih člankov in poglavij v znanstvenih monografijah.

Značke