Dr. Veronika Tašner

veronika_tasnerDR. VERONIKA TAŠNER

– asistentka na Pedagoški fakulteti v Ljubljani

– članica SSD, SLODRE

 

Prejšnje pozicije

– urednica zbornika Brez spopada: kultur, spolov, generacij

 

Področja znanja

– feministična teorija

– družbena neenakost in pravičnost; izobraževanje, meritokracija

 

Biografija

Dr. Veronika Tašner je trenutno asistentka na Katedri za sociologijo in filozofijo vzgoje na ljubljanski Pedagoški fakulteti. Leta 2014 je doktorirala na Oddelku za sociologijo Filozofske fakultete v Ljubljani z disertacijo Dometi in meje meritokracije: o trudu, pameti, pravičnosti in neenakosti.

Deluje kot raziskovalka na področju vprašanj spola, meritokracije, izobraževanja in družbene neenakosti in na te teme objavlja znanstvene članke. Je urednica zbornika Brez spopada: kultur, spolov, generacij, ki prinaša obravnavo različnih tem, vprašanj, odgovorov in dilem s področij medkulturnega dialoga, enakih možnosti spolov, medgeneracijskega sožitja ter prepoznavanja in preprečevanja nasilja.

 

Dr. Veronika Tašner v medijih

– Siol: Kako resno je nazadovanje dečkov pri izobraževanju? (marec 2015)

 

Spletne koordinate

ResearchGate

 

 

 

Značke