Dr. Živa Humer

(foto via Mirovni inštitut)
(foto via Mirovni inštitut)

DR. ŽIVA HUMER

– znanstvena sodelavka, raziskovalka na Mirovnem inštitutu

– vodja projekta Očetje in delodajalci v akciji – ODA

– članica sveta društva Ženski lobi Slovenije

 

Prejšnje pozicije

– vodja projekta Enakost spolov in mediji na Mirovnem inštitutu

– vodja projekta Protikrizni ukrepi in enakost spolov na Mirovnem inštitutu

– soavtorica znanstvene monografije Obrazi homofobije

– soavtorica znanstvene monografije Novo očetovstvo v Sloveniji

– urednica redakcije za socialne teme študentskega časopisa Zofa

 

Področja znanja

– politika enakosti spolov

– socialne politike

– sociologija družine

– študije spolov

– etika skrbi

– nasilje in mladi

 

Biografija

Dr. Živa Humer je raziskovalka na Mirovnem inštitutu, kjer proučuje teme s področij študija spolov, politike enakosti spolov, sociologije družine in socialne politike. Leta 2002 diplomirala na Fakulteti za družbene vede, Univerza v Ljubljani in leta 2004 magistrirala na programu Študije spolov na priznani Central European University v Budimpešti. Istega leta je nadaljevala podiplomski študij na Fakulteti za družbene vede in oktobra 2009 doktorirala z disertacijo Etika skrbi, spol in družina: procesi relokacije skrbi med zasebno in javno sfero.

Trenutno je vodja projekta ODA – »Očetje in delodajalci v akciji«, ki teži k osveščanju delodajalcev in širše javnosti o dejavnem očetovstvu in potrebah usklajevanja poklicnega in družinskega življenja v primeru moških, ter razvoju in udejanjanju družini naklonjene poslovne in organizacijske kulture. Starševstvo in še posebej sodobno očetovstvo je raziskovalki zelo blizu, saj je avtorica in soavtorica številnih publikacij na to temo. V soavtorstvu je objavila znanstveni monografiji Novo očetovstvo v Sloveniji (2008) in Obrazi homofobije (2011). Njena znanstvena bibliografija pa sicer obsega številne znanstvene objave in prispevke na mednarodnih znanstvenih konferencah, tako v slovenščini kot v angleščini, s področja enakosti spolov, sociologije družine, socialnih politik, nasilja, marginaliziranih skupin in študij spolov.

V preteklosti je vodila več projektov Mirovnega inštituta, ki so se ukvarjali z vprašanji enakosti spola, trenutno pa sodeluje tudi pri drugih projektih Mirovnega inštituta, kot so: Medijatizacija javnega življenja: protislovja v sferi politike in vsakdanjega življenja, Skrbstveno delo med individualizacijo, globalizacijo in socializacijo, Promocija enakosti spolov v dohodkih iz dela za zmanjšanje razlik v pokojninah, revščine in socialne izključenosti ter Spolna diferenciacija v medijski industriji. Je tudi članica sveta društva Ženski lobi Slovenije.

 

Dr. Živa Humer v medijih

– Cafe Open: Dr. Alenka Švab in dr. Živa Humer, Aktivno očetovanje in enaka delitev družinskega dela v Sloveniji (video) (marec 2010)

 

Spletne koordinate

Sicris

Značke
0 replies on “Dr. Živa Humer”