“Ednina: Tepec. Množina: Volilci.”

(Vir: Digitalna knjižnica Slovenije)

POLITIČNA GRAMATIKA (“Povž.”)

Jaz molim v cerkvi po slovensko, oče naš, mene sliši italijanski župnik in pokaže meni vrata, eventuelno da vreči mene po mežnarju iz cerkve, mi protestiramo ali nas noče slišati nikde niti nam noče nikdo dati zadoščenja, zato naj nas pišejo v uho …

(Vir: Digitalna knjižnica Slovenije)
(Vir: Digitalna knjižnica Slovenije)

Kako sklanja italijanski kandidat besedo: “volilec”?

1. Moj dober prijatelj je sedaj – volilec

2. Na svetu ni večega tepca od – volilca

3. Dobro bi bilo, če bi jaz dal stotal – volilcu

4. treba tudi poljubiti – volilca

5. ker moja kandidatura se suče o – volilcu

6. zato treba tudi piti z – volilcem.

(Vir: Digitalna knjižnica Slovenije)
(Vir: Digitalna knjižnica Slovenije)

Jaz liberalec agitiram

Ti klerikalec agitiraš

On Taljan agitira

Mi liberalci smo propali

Vi klerikalci ste propali

Oni Taljani so – zmagali.

 

Ednina: Tepec.

Množina: Volilci.

Tvorna oblika (activum): Vladam.

Trpna oblika (passivum): Plačujem davke.

 

Vir: Brivec: brije trikrat na mesec (10. 12. 1900, letnik 6, številka 34), Digitalna knjižnica Slovenije.

 

0 replies on ““Ednina: Tepec. Množina: Volilci.””