Meta PHoDcast 161: Ana Jagodic, sociologinja

Z Ano Jagodic o večgeneracijskem skrbstvenem delu ter družbenih in družinskih vlogah srednje generacije.

#MetaPHoDcast

Meta PHoDcast
Meta PHoDcast

Meta PHoDcast so pogovori z mladimi raziskovalci in raziskovalkami o življenju, vesolju in sploh vsem. Gostitelji so dr. Zarja Muršič, Lucija Ana Vrščaj in Nika Žibrat, njihovi sogovorniki pa znanstveniki in znanstvenice pred zaključkom doktorata z različnih področij znanosti. Vsak drugi četrtek.

Ana Jagodic je doktorandka sociologije na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani. Njeno raziskovanje se osredotoča na skrbstveno delo. Proučuje skrbstveno delo oseb srednje generacije, ki zagotavljajo skrb tako otrokom kot starejšim, zanje pa se uporablja tudi têrmin “sendvič generacija”. Skrbstveno delo, fizično in/ali čustveno, je razvrednoteno, nevidno delo, ki ga večji del opravljajo ženske in ima zato vpliv na njihov položaj v družbi tudi na drugih področjih. Komaj ob pogovoru z Ano se v celoti zavem problema skrbstvenega dela in manjka naslavljanja omenjenega problema v družbi.

Anina raziskava zajema teoretični in empirični del, kjer je med drugim opravila intervjuje s 30-imi osebami srednje generacije, ki opravljajo skrbstveno delo. Pravi, da je bil to najbolj intenziven, a tudi najlepši del doktorske raziskave in skupaj ugotavljava, da te na izobraževalni poti najbolj bogatijo prav ljudje, ki jih spoznaš. 

Ker je Ana vpletena tudi v pedagoško dejavnost na FDV, študentom svetuje, naj v čim večji meri izkoristijo ponujene izmenjave v tujini v iskanju tako osebnega kot tudi profesionalnega napredka. Ana priporoča branje knjige avtorice Sheile Heti Materinstvo in ogled filma Korzet, ki ga je pogledala v sklopu Ljubljanskega filmskega festivala 2022.

———–

Meta PHoDcast so pogovori z mladimi raziskovalci in raziskovalkami o življenju, vesolju in sploh vsem.

Gostitelji in gostje smo znanstveniki in znanstvenice z različnih področij znanosti. Večinoma gre za doktorske študente in študentke pred zaključkom doktorata, občasno pa so naši sogovorniki tudi podoktorski raziskovalci in raziskovalke v tujini.

Nastajanje podkasta v letu 2023 finančno podpira ARIS, Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije.

0 replies on “Meta PHoDcast 161: Ana Jagodic, sociologinja”