Gaja Brecelj

Gaja Brecelj (foto: osebni arhiv)
Gaja Brecelj (foto: osebni arhiv)

GAJA BRECELJ

– direktorica Umanotere, Slovenske fundacije za trajnostni razvoj

 

Prejšnje funkcije

– vodja projektov in namestnica direktorice na Umanoteri

 

Področja znanja

– trajnostni razvoj

– okoljevarstvo

– globalno učenje

 

Biografija

Gaja Brecelj, univ. dipl. francistka in sociologinja kulture. Leta 2005 se je Umanoteri pridružila na mesto vodje projektov, kjer je najprej prevzela del projektov triletnega programa za krepitev nevladnega sektorja v Sloveniji, imenovanega ‘Dobra družba – Izkoristimo potencial nevladnih organizacij’. Po koncu programa je prevzela druge projekte trajnostnega razvoja: projekt Krilca, darila s čarobno močjo, Ogledalo vladi – Zeleni nevladni monitor, Odgovorni turizem, Čista zmaga – Trajnostni športni dogodki, Spodbujamo zelena delovna mesta itd.

Od leta 2010 je bila namestnica direktorice Umanotere, z junijem 2015 pa je prevzela direktorsko mesto. Umanotera s spremljanjem novih trendov stremi k uveljavljanju trajnostnega razvoja v nacionalnih politikah ter k vzpostavljanju ravnotežja med človekom in okoljem ter s tem namenom organizira različne dogodke s področja trajnostnega razvoja, oblikuje pobude in odpira javne razprave s soočanjem različnih mnenj, z izdajanjem publikacij, poročil in raziskav objavlja alternative uradnim dokumentom, informira in ozavešča ter tako spreminja javno mnenje.

 

Gaja Brecelj v medijih

– Državljan D: Okoljski terorizem in Gaja Brecelj, Umanotera (april 2016)

– Metina lista: Sveta ne bomo spremenili, lahko pa naredimo korak proti temu (december 2015)

– Metina lista: Jutri bo lepši, če ga bomo oblikovali skupaj (junij 2015)

– Delo: Gaja Brecelj: Samo s političnimi spremembami se ne bomo izvlekli iz krize (februar 2013)

– Delo: Vsaka dobra stvar šteje (december 2010)

 

Spletne koordinate

LinkedIn

Facebook

Značke