Izr. prof. dr. Saša Novak

sasa_novakIZR. PROF. DR. SAŠA NOVAK

– znanstvena svetnica na Institutu »Jožef Stefan«, sodelavka Odseka za nanostrukturne materiale, vodja Skupine za inženirske in biomateriale

– prof. na Mednarodni podiplomski šoli Jožefa Stefana

– članica in (v letu 2016) predsednica Slovenskega akademijskega tehniško-naravoslovnega društva (SATENA)

– koordinatorka projekta »Znanost na cesti, znanje in ideje na prepihu«

 

Področja znanja

– razvoj materialov za uporabo v biomedicini (bioaktivne in bakteriostatske prevleke na kovinskih kostnih vsadkih; bioaktivni in biorazgradljivi nosilci celic za regenerativno medicino);

– materiali za uporabo pri ekstremnih pogojih (kompozitni materiali za bodoče fuzijske elektrarne)

– karakterizacija nanodelcev za študij interakcij v bioloških sistemih

– promocija znanosti

 

Biografija

Po končani srednji tehnični šoli se je leta 1975 zaposlila na Odseku za keramiko IJS kot kemijska tehničarka in nadaljevala študij na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo. Diplomirala, magistrirala in doktorirala je na isti fakulteti. Od leta 2004 je sodelavka Odseka za nanostrukturne materiale

2006 je bila gostujoča raziskovalka na Imperial College London, 2012 pa na Politecnico di Torino. Vodja projektnih nalog v 5., 6. in 7. okvirnem programu (EU) in Obzorju 2020, trenutno vodja naloge v programu, EUROfusionveč na TEJ povezavi.

Mentorica doktorskim in magistrskim študentom; nosilka predmeta Koloidna in površinska kemija, članica Slovenske fuzijske asociacije, članica evropske mreže predstavnikov za informiranje javnosti o napredku na področju fuzijskih raziskav FuseCOM.

 

Dr. Saša Novak v medijih

– TV Slovenija: Ugriznimo znanost, Keramika: Od krožnika do umetnih kolkov (december 2015)

– Marsowci: 009 Membranje: slaba znanost s Sašo Novak in Gregorjem Majdičem (julij 2015)

– ARS: Podobe znanja, dr. Saša Novak (junij 2015)

– Metina lista: Promocija znanosti, zakaj?! (marec 2015)

– Tromba: izr. prof. dr. Saša Novak: “Znanost na cesti” je namenjena najširši javnosti (december 2014)

– TV Slovenija: Ugriznimo znanost, Fuzija – energija naših prihodnosti (april 2010)

 

Spletne koordinate

spletna stran

– Twitter: @SasaNovakk, @znanostnacesti

– društvo Satena

 

Značke