Kako prepoznati kakovostne raziskave in priti do pravih podatkov

Z razvojem informacijsko-komunikacijskih tehnologij se povečuje količina podatkov, pa tudi njihova dostopnost. Kako v množici raziskav prepoznati kakovostne in kako priti do pravih podatkov?

V sodelovanju z Arhivom družboslovnih podatkov (ADP) uvajamo rubriko Podatki ADP (#PodatkiADP). Z njo želimo javnosti predstaviti primere dobrih in zanimivih raziskav, ki nastajajo v okviru družboslovnih projektov ter s tem prispevati k promociji družboslovne znanosti na splošno ter razumevanju uporabe statistike v družboslovju. Hkrati je naš namen spodbuditi še druge raziskovalce k ponovni rabi obstoječih podatkov, ki nosijo raziskovalni potencial, vendar nemalokrat ostanejo skriti v arhivih.

Za veliko raziskovalnih problemov, s katerimi se srečujejo bodisi študentje bodisi raziskovalci, novinarji ali odločevalci v državi, namreč že obstajajo kakovostni podatki iz verodostojnih raziskav. S ponovno rabo se bodo ti izognili težavnemu in zamudnemu zbiranju novih podatkov ter povečali izkoristek potenciala obstoječih podatkov. Javno dostopni podatki v arhivih pa so lahko zanimivi tudi za zainteresirano javnost in nasploh za državljane.

Predvidoma enkrat mesečno bomo v rubriki izpostavili primere dobre rabe raziskovalnih podatkov, ki jih hranimo v ADP. Avtorje raziskav bomo prosili, da v zapisu prikažejo najzanimivejše ugotovitve svoje raziskave, metode zbiranja podatkov ter druge zanimive oz. poučne informacije iz življenjskega kroga podatkov. Občasno bomo objavili tudi prispevke raziskovalcev uporabnikov podatkov iz kataloga ADP, ki so na osnovi sekundarne analize prišli do zanimivih spoznanj.

V katalog ADP je vključenih že preko 700 raziskav z različnih področij družboslovja, najstarejše segajo v 60. leta 20. stoletja.

Poleg podatkovnih baz ADP hrani tudi opise raziskav in uporabljene metodologije, frekvenčne izpise, vprašalnike in druga z raziskavo povezana gradiva. Vse gradivo je uporabnikov dostopno brezplačno preko spleta oz. ob registraciji.

Ekipa ADP na stojnici na Raziskovalnem dnevu FDV (12. 1. 2017)

ADP je osrednje slovensko podatkovno središče s področja družboslovja. Od ustanovitve leta 1997 dalje iz širokega nabora družboslovnih disciplin pridobiva pomembne podatkovne vire, zanimive za slovenske družboslovce, jih shranjuje in varuje pred uničenjem ter namenja nadaljnji rabi za znanstvene, izobraževalne in druge namene.

ADP doma in v tujini aktivno sodeluje v raziskovalnih in infrastrukturnih projektih, programih s področij ravnanja z raziskovalnimi podatki in spodbuja drugo rabo podatkov. Pri tem deluje skladno z mednarodnimi smernicami na področju odprtega dostopa in je tudi član evropskega združenja družboslovnih arhivov, CESSDA, ki zagotavlja podporo raziskovalcem širše v Evropi in po svetu.

————————————————-

Rubriko Podatki ADP (#PodatkiADP) urejata dr. Ana Slavec in dr. Sonja Bezjak iz Arhiva družboslovnih podatkov na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani. 

Objave pripravljajo raziskovalci, dajalci podatkov in uporabniki podatkov ADP. Za dodatne informacije glede predaje raziskav ali uporabe podatkov, nam pišite. Spremljate lahko tudi naše eNovice ter našo Facebook stran in Twitter profil (@arhivpodatkov).

0 replies on “Kako prepoznati kakovostne raziskave in priti do pravih podatkov”