Kako so glasovali evroposlanci 2009-2014

KAKO SO EVROPSKI POSLANCI IN POSLANKE V EVROPSKEM PARLAMENTU (EP) GLASOVALI V PRIMERU POMEMBNEJŠIH VPRAŠANJ MED LETI 2009 – 2014

Pod drobnogled smo vzeli aktualne slovenske evroposlance. Tudi Zofijo Mazej Kukovič in Romano Jordan, čeprav na tokratnih volitvah ne kandidirata več, izločili pa smo Zorana Thalerja, ki je zaradi vpletenosti v afero s podkupovanjem marca 2011 odstopil s položaja. Po vzoru spletne strani Vote Watch smo naredili podobno infografiko, dostopno na tej povezavi –> SLO_EVROPOSLANCI_GLASOVANJA.

Izbrali smo 23 vprašanj, pri čemer smo se odločili za kombinacijo t.i. 11-ih ključnih glasovanj (primer) in vprašanj po izboru Vote Watch in Electio2014.  

EP_redovalnica_final_d

Opomba: Za podrobnejšo razlago, kaj pomeni posamezen glas ZA ali PROTI, več na tej povezavina kateri lahko tudi glasujete in ugotovite, kateri politiki, nacionalne stranke in evropske politične skupine delijo vaše mnenje.

 

Slovensko-evropsko “redovalnico” 🙂 so pomagali ustvarjati:

Podatkovna obdelava: Polonca Štritof <– HVALA!

Prevod: Darinka Bunjevac <– HVALA!

Oblikovanje: o3 <– HVALA!

 

1. Ali so potrebne obvezne kvote, s katerimi bi od podjetij do leta 2020 zahtevali najmanj 40-odstotno zastopanost žensk v upravnih odborih?

2. Ali bi moral Evropski parlament zasedati le v enem mestu (namesto v dveh, Strasbourgu in Bruslju)?

3. Ali bi morale države članice območja evra združiti svoje javne dolgove z izdajo evroobveznic?

4. Ali bi moral biti dostop javnosti do dokumentov EU lažji?

5. Ali bi morala imeti EU odločnejšo in enotno obrambno politiko?

6. Ali bi morali postopoma opustiti uporabo jedrske energije?

7. Ali bi morali uvesti svetovni davek na emisije ogljikovega dioksida?

8. Ali bi morala Evropska komisija nadzorovati proračunske in ekonomske politike držav članic ter kaznovati nespoštovanje pravil o fiskalni disciplini, sprejetih na ravni EU?

9. Ali so v EU potrebne strožje omejitve za gojenje gensko spremenjenih organizmov (GSO)?

10. Ali naj se polno plačani porodniški dopust podaljša s 14 na 20 tednov?

11. Ali je potrebno povečanje večletnega proračuna EU za obdobje 2014–2020?

12. Ali bi morala skupna kmetijska politika ostati prednostna politika EU?

13. Ali bi morala EU še naprej finančno podpirati razvoj revnejših regij in mest v EU?

14. Ali bi morali uvesti nov davek na finančne transakcije v EU?

15. Ali bi morala EU okrepiti in razširiti notranji trg storitev?

16. Ali bi se morala EU z ZDA pogajati o sporazumu o prosti trgovini?

17. Ali bi morali sprejeti trgovinski sporazum za boj proti ponarejanju (ACTA)?

18. Ali bi morali ribiči loviti manj, da bi zaščitili staleže rib?

19. Ali bi morali države EU pozvati, naj ne odobrijo nobenega novega projekta pridobivanja plina iz skrilavca?

20. Ali bi morala EU spodbujati ukrepe za boj proti homofobiji?

21. Ali bi morale države članice EU zagotoviti pravico do varnega splava?

22. Ali bi morali državam schengenskega območja dovoliti, da začasno vnovič uvedejo nadzor na mejah?

23. Ali EU potrebuje svojo diplomatsko službo?

 

Opomba: Pri ponovnem preverjanju vira podatkov Vote Watch Europe smo opazili nekaj napak, ki smo jih že odpravili. Pri vsakem vprašanju dodatno prilagamo vir, kdor bi se želel še globje zakopati v tematiko.  

0 replies on “Kako so glasovali evroposlanci 2009-2014”