Mag. Vita Habjan Barborič

(foto: Bojan Velikonja)
(foto: Bojan Velikonja)

MAG. VITA HABJAN BARBORIČ

– vodja Centra za integriteto in preventivo pri Komisiji za preprečevanje korupcije

 

Prejšnje pozicije

– vodja azilne dejavnosti ter namestnica direktorja pri Pravno-informacijskem centru nevladnih organizacij – PIC

 

Področja znanja

–  preprečevanje korupcije, krepitev integritete javnega sektorja, zaznavanje in preprečevanje korupcijskih tveganj, analiza sistemov in zakonodaje z vidika korupcijskih tveganj

– mednarodna zaščita oz. begunsko pravo

– nasilje v družini

 

Biografija

Po pridobljeni pravni izobrazbi na Pravni fakulteti v Ljubljani se je zaposlila kot pravna svetovalka pri Pravno-informacijskem centru nevladnih organizacij – PIC, kjer se je ukvarjala predvsem z socialno ranljivejšimi skupinami ljudi (žrtve nasilja, samohranilci z otroci, begunci in prosilci za azil, Romi). Po sedmih letih delovanja se je leta 2009 zaposlila pri Komisiji za preprečevanje korupcije, na področju načrtovanja in izvajanja preventivnih aktivnosti v okviru boja proti korupciji.

Njeno delo zajema predvsem snovanje ter izvajanje preventivnih projektov, namenjenih različnim ciljnim skupinam (javnim uslužbencem, funkcionarjem, otrokom in mladini, splošni javnosti), izvajanje izobraževanj, moderiranje okroglih miz in posvetov, pripravo analiz zakonodaje ter sistemov, zaradi identifikacije korupcijskih tveganj in njihove odprave, sodelovanje pri pripravi protikorupcijske zakonodaje in drugo.

Je vodja slovenske delegacije pri GRECU, mednarodni organizaciji za preprečevanje korupcije, ki deluje pri Svetu Evrope, kjer je bila leta 2013 izvoljena tudi za članico GRECO Biroja. V okviru GRECA deluje kot ocenjevalka držav članic GRECA glede skladnosti njihove zakonodaje in sistemov na področju boja proti korupciji. Pri UNODC (Urad ZN za droge in kriminal) prav tako v imenu Komisije za preprečevanje korupcije zastopa Slovenijo z zvezi z njenim izpolnjevanjem mednarodnih obveznosti, ki izhajajo iz Konvencije ZN proti korupciji.

V vmesnem času je opravila pravniški državni izpit ter zaključila podiplomski študij kazenskopravnih znanosti pri Pravni fakulteti v Ljubljani.

 

Mag. Vita Habjan Barborič v medijih

– Delo: Poslanci poskušajo uveljavljati svoje interese, ki pa niso javni (junij 2014)

– Pravna praksa: Krepitev integritete slovenskih sodnikov (maj 2014)

 

Spletne koordinate

LinkedIn

Značke