Meta PHoDcast 107: Nina Črnivec, meteorologinja

Z Nino Črnivec o izračunu sevanja v atmosferi in oblakih.

#MetaPHoDcast

Meta PHoDcast
Meta PHoDcast

Meta PHoDcast so pogovori z mladimi raziskovalci in raziskovalkami o življenju, vesolju in sploh vsem. Gostitelji so dr. Zarja Muršič, Lucija Ana Vrščaj in Nika Žibrat, njihovi sogovorniki pa znanstveniki in znanstvenice pred zaključkom doktorata z različnih področij znanosti. Vsak drugi četrtek.

Nina Črnivec končuje doktorat na Univerzi Ludvika in Maksimilijana v Münchenu, na Meteorološkem inštitutu München, v okviru projekta Waves to Weather. V svoji doktorski raziskavi se je osredotočila predvsem na interakcijo atmosferskega sevanja in oblakov. Atmosfersko sevanje vključuje kratkovalovno sevanje ali sončno sevanje in dolgovalovno sevanje ali termično sevanje, ki ga oddaja Zemlja in atmosfera sama. To sevanje se razširja po prostoru in je v interakciji z okoljem, med drugim tudi z oblaki. Nina tako predstavi težave izračunov sevanja v povezavi z vključevanjem oblakov v modele in kako to oteži napovedi vremena. Rezultati Ninine doktorske disertacije predstavljajo teoretično podlago za izboljšanje izračuna sevanja in s tem prvi korak k izboljšanju samega izračuna in napovedi vremena v praksi.

Nina je tudi ena izmed soavtoric Zahtev slovenskih znanstvenic in znanstvenikov za sprejetje takojšnjih ukrepov za blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje. (Intervjuju z avtorjema in avtoricama zahtev lahko prisluhnete tudi tu.)

Predsedniku vlade bi predlagala več vlaganja v znanost in predvsem ne zanemarjanja manjših raziskovalnih področij, kot je na primer meteorologija. Po Nininem mnenju bi ta lahko bila večja in še bolj razvita tudi v Sloveniji. V branje priporoča posebno številko Mladine: Vroči planet, namenjene podnebnim spremembam, ki jo je spisal in uredil Staš Zgonik (Metin čaj), serijo knjig o podnebju Lučke Kajfež Bogataj. V ogled pa svetuje predavanja iz cikla Climate Literacy Course in predavanje doktorja Žige Zaplotnika o Fiziki podnebnih sprememb. Poleg tega priporoča tudi ogled spletne strani meteorolog.si in ARSO podkast.

Meta PHoDcast so pogovori z mladimi raziskovalci in raziskovalkami o življenju, vesolju in sploh vsem. Gostitelji in gostje smo znanstveniki in znanstvenice z različnih področij znanosti. Večinoma gre za doktorske študente in študentke pred zaključkom doktorata, občasno pa so naši sogovornik tudi podoktorski raziskovalci in raziskovalke v tujini.

0 replies on “Meta PHoDcast 107: Nina Črnivec, meteorologinja”