Meta PHoDcast 150: Lucija Dežan, sociologinja

Z Lucijo Dežan o integraciji otrok priseljencev.

#MetaPHoDcast

Meta PHoDcast
Meta PHoDcast

Meta PHoDcast so pogovori z mladimi raziskovalci in raziskovalkami o življenju, vesolju in sploh vsem. Gostitelji so dr. Zarja Muršič, Lucija Ana Vrščaj in Nika Žibrat, njihovi sogovorniki pa znanstveniki in znanstvenice pred zaključkom doktorata z različnih področij znanosti. Vsak drugi četrtek.

 

Lucija Dežan je mlada raziskovalka na Inštitutu za družboslovne študije na Znanstveno-raziskovalnem središču v Kopru in doktorska študentka na programu sociologija na oddelku za sociologijo Filozofske fakultete Univerze v Mariboru. Lucijo je že od gimnazije vleklo v raziskovanje na področju sociologije.

Njeno raziskovanje v sklopu doktorata je bilo vključeno v večji evropski projekt, ki ga je vodilo Znanstveno-raziskovalno središče v Kopru. Skupina raziskovalk in raziskovalcev je v šestih evropskih državah raziskovala vključevanje otrok iz priseljenskih družin v lokalno okolje; predvsem so se osredotočili na izobraževalne ustanove.

Lucija je tako terensko delo opravila na dveh šolah v Sloveniji (eni osnovni in eni srednji). Govorila je z otroki in njihovimi skrbniki ter s pedagoškim delavkami in delavci.

Lucija nam pove, da imamo v Sloveniji dobre smernice za integracijo priseljenih otrok, a prepogosto zmanjka časa in denarja, da bi lahko tem smernicam sledili v izobraževalnih ustanovah.

Lucija nam predstavi dobre integracijske politike, ki jih uporabljajo druge države, kjer imajo že dolgoletno tradicijo priseljevanja; primera sta Združeno kraljestvo in Španija. Na koncu pogovora opozori tudi, da pripomorejo več kot vsi koraki in programi integracije za sprejemanje v družbi individualne izkušnje življenja v večkulturnih družbah.

V uporabo priporoča spletne strani in aplikacije Connected Papers in Citation Gecko. Obe strani omogočata raziskovanje in povezovanje različnih virov med seboj. Za transkripcijo intervjujev ji je prav prišel odprtokodni program oTranscribe. V času dela je uporabila tudi orodja Study Together, ki omogoča uporabo tehnike pomodoro in sočasno delo z drugimi na spletu, kar ustvari občutek dela kot v knjižnici ali večji odprti pisarni. Predvsem pa vsem priporoča, da v telefonu pri delu kdaj vključijo tudi funkcijo utišanja sporočil, saj to pripomore k zbranosti pri delu, elektronsko sporočilo in opravek pa lahko tudi počakata nekaj ur.

Lucija nam pove tudi, kaj jo je med doktoratom najbolj navduševalo, na koncu pa bodočim doktorandom in doktorandkam poda tudi nekaj nasvetov, kako prebroditi stresne in negotove dni študija.

—————————

Meta PHoDcast so pogovori z mladimi raziskovalci in raziskovalkami o življenju, vesolju in sploh vsem. Gostitelji in gostje smo znanstveniki in znanstvenice z različnih področij znanosti. Večinoma gre za doktorske študente in študentke pred zaključkom doktorata, občasno pa so naši sogovorniki tudi podoktorski raziskovalci in raziskovalke v tujini. Sofinanciranje promocijske aktivnosti je finančno podprla Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.

0 replies on “Meta PHoDcast 150: Lucija Dežan, sociologinja”