Meta PhoDcast 167: dr. Neža Vadnjal, celična biologinja

Z dr. Nežo Vadnjal o študiju v Veliki Britaniji, strukturah mentoriranja doktorskih študentov in pomembnosti prenosljivih veščin.

#MetaPHoDcast

Meta PHoDcast
Meta PHoDcast

Meta PHoDcast so pogovori z mladimi raziskovalci in raziskovalkami o življenju, vesolju in sploh vsem. Gostitelji so dr. Zarja Muršič, Lucija Ana Vrščaj in Nika Žibrat, njihovi sogovorniki pa znanstveniki in znanstvenice pred zaključkom doktorata z različnih področij znanosti. Vsak drugi četrtek.

Neža Vadnjal je sveža doktorica s področja celične biologije. Doktorat je opravljala na University of Cambridge in University College London v Veliki Britaniji. Na dodiplomskem študiju je drugi letnik opravila na University of California. Tekom doktorata je raziskovala, kateri celični procesi prispevajo k oblikovanju celic tekom celične delitve pri živalih.

Za dosežke med dodiplomskim študijem je prejela nagrado Draper’s Company Award for Outstanding AchievementNeža je tudi članica upravnega odbora Društva v tujini izobraženih Slovenicev (VTIS), katerega misija je zmanjševanje razdalje med Slovenijo in tujino. 

Študij v Anglijii je drugačen kot v Sloveniji, veliko je namreč individualnega dela in študentje manj časa preživijo v predavalnici. Pravi, da ji je enoletna izmenjava v Združenih državah Amerike tekom dodiplomskega študija koristila, saj so je tam naučili branja in interpretacije znanstvenih člankov. Poudarja pomembnost tako imenovanih »transferable skills« ali po slovensko prenosljivih veščin, ki v tujini štejejo ravno toliko kot strokovno znanje. Neža pravi, da je pomembno dobro premisliti o tem, koga si izberemo za mentorja ter, da se v službi ne primerjamo z drugimi.

————

Meta PHoDcast so pogovori z mladimi raziskovalci in raziskovalkami o življenju, vesolju in sploh vsem.

Gostitelji in gostje smo znanstveniki in znanstvenice z različnih področij znanosti. Večinoma gre za doktorske študente in študentke pred zaključkom doktorata, občasno pa so naši sogovorniki tudi podoktorski raziskovalci in raziskovalke v tujini.

Nastajanje podkasta v letu 2023 finančno podpira ARIS, Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije.

0 replies on “Meta PhoDcast 167: dr. Neža Vadnjal, celična biologinja”