Meta PHoDcast 184: Katja Kunčič, biokemičarka

S Katjo Kunčič o navadnih prašičkih, stikih med celicami in mikroskopiranju.

#MetaPHoDcast

Meta PHoDcast
Meta PHoDcast

Meta PHoDcast so pogovori z mladimi raziskovalci in raziskovalkami o življenju, vesolju in sploh vsem. Gostitelji so dr. Zarja Muršič, Lucija Ana Vrščaj in Nika Žibrat, njihovi sogovorniki pa znanstveniki in znanstvenice pred zaključkom doktorata z različnih področij znanosti. Vsak drugi četrtek.

Katja Kunčič dela doktorat na Biotehniški fakulteti v Ljubljani, na Oddelku za biologijo. S študijem je začela na dodiplomskem programu laboratorijske biomedicine na Fakulteti za farmacijo, nato je opravljala pripravništvo v patološkem laboratoriju na Kliniki Golnik. Delo ji je hitro postalo rutina, zato se ji je zdelo, da potrebuje spremembo. Vpisala se je na podiplomski program biokemije na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo. Razloži, da je bil to precejšen preskok in je za uspešen zaključek študija morala vložiti veliko truda. Po končanem podiplomskem programu se ji je ponudila priožnost za nadaljevanje na doktorskem študiju, kar je izkoristila.

Katja se zdaj ukvarja z raziskovanjem drobnejših živali. Trenutno preučuje sorodnika navadnega prašička. Razloži nam, da je to tista živalica, ki jo zunaj pogosto najdemo pod kamni, ob dotiku pa se zvije v kroglico. Vsi zmotno mislimo, da je ta žival žuželka, vendar nam Katja pojasni, da je to rak. Natančneje, Katjo zanimajo prašičkovi epiteli, ki opravljajo funkcijo pregrade, kot pri nas to dela koža. O naši koži je že mnogo znanega, o tesnih stikih med celicami prašičkovih epitelov pa ne. Za opazovanje celic in predvsem stikov med celicami uporabljajo elektronski mikroskop. Preden pa živalice pod mikroskopom lahko opazujejo, jih je potrebno pripraviti, kar nam Katja tudi podrobno razloži. S svojim delom bo nadaljevala tudi na žuželkah, ki uničujejo različne pridelke. S pomočjo opazovanja njihovega črevesnega epitela bo pripomogla k odkrivanju novih načinov zatiranja teh žuželk. Razloži nam tudi, da so ti stiki med celicami v epitelih prašičkov zelo podobni stikom med celicami v naših možganih. Razpad teh stikov v naših možganih je povezan z nastankom multiple skleroze.

Katja doktorskim študentom predlaga aplikacije za organizacijo delovnih nalog, npr. Trello in Dynalist. Predlaga tudi uporabo tehnike Pomodoro, kjer si lahko pomagamo s spletno aplikacijo Pomofocus. Za popravljanje angleških besedil predlaga plačljivo aplikacijo Instatext. Za sprostitev nam predlaga poslušanje podcasta Sometimes funny always awkward. Kot »highlight« doktorskega študija izpostavi svojo osebnostno rast in dvig samozavesti. Doktorskim študentom še svetuje, naj si ne nalagajo preveč dela.

—————————–

Meta PHoDcast so pogovori z mladimi raziskovalci in raziskovalkami o življenju, vesolju in sploh vsem.Gostitelji in gostje smo znanstveniki in znanstvenice z različnih področij znanosti. Večinoma gre za doktorske študente in študentke pred zaključkom doktorata, občasno pa so naši sogovorniki tudi podoktorski raziskovalci in raziskovalke v tujini.

0 replies on “Meta PHoDcast 184: Katja Kunčič, biokemičarka”