Meta PHoDcast 63: Davor Kržišnik, inženir lesarstva

Foto: SPB Beteiligungsverwaltung GmbH

Z Davorjem Kržišnikom o testiranju življenjske dobe lesa in različnih načinih zaščite lesa.

#MetaPHoDcast

Meta PHoDcast
Meta PHoDcast

Meta PHoDcast so pogovori z mladimi raziskovalci in raziskovalkami o življenju, vesolju in sploh vsem. Gostitelji so dr. Zarja Muršič, Lucija Ana Vrščaj in Nika Žibrat, njihovi sogovorniki pa znanstveniki in znanstvenice pred zaključkom doktorata z različnih področij znanosti. Vsak drugi četrtek.

Davor Kržišnik je mladi raziskovalec na Oddelku za lesarstvo BF UL, kjer zaključuje doktorski študij bioznanosti – znanstveno področje les in biokompoziti. Na oddelku je član delovne skupine za patologijo in zaščito lesa in pod mentorstvom prof. dr. Mihe Humarja zaključuje doktorsko disertacijo o povezavi med laboratorijskimi in terenskimi testi pri vrednotenju življenjske dobe lesa.

V svojih raziskavah primerja različne materiale na osnovi lesa ter štiri različne zaščitne postopke: impregnacijo z biocidnim izdelkom iz bakra in etanolamina, impregnacijo z naravnim voskom, površinsko obdelavo z akrilnim premazom in toplotno obdelavo v inertni atmosferi.

Modelni objekt za spremljanje življenjske dobe lesa in kvalitete toplotnega ovoja, ki je postavljen pred stavbo Oddelka za lesarstvo BF (foto: dr. Mojca Žlahtič Zupanc)

Od vlade si želi, da bi bolje spodbujala inovativnost na različnih področjih. Všeč mu je koncept idej vrednih širjenja TED govorov (v povezavi z lesarstvom npr. gradnja nebotičnikov z lesom). Poslušalcem v branje priporoča knjige Edwarda de Bona. Pomemben del njegovega življenja je taborništvo, zato bi bil njegov sogovornik na večerji ustanovitelj tega gibanja, Sir Robert Baden-Powell.

Meta PHoDcast so pogovori z mladimi raziskovalci in raziskovalkami o življenju, vesolju in sploh vsem. Gostitelji in gostje smo znanstveniki in znanstvenice z različnih področij znanosti. Večinoma gre za doktorske študente in študentke pred zaključkom doktorata, občasno pa so naši sogovornik tudi podoktorski raziskovalci in raziskovalke v tujini.

Naše delo lahko podprete z donacijo Zavodu Metina lista in v zahvalo boste prejeli knjigo Zanimiva, navdihujoča, uporabna.

0 replies on “Meta PHoDcast 63: Davor Kržišnik, inženir lesarstva”