Meta PHoDcast 76: Tea Lenarčič, biokemičarka

S Teo Lenarčič o rastlinskih škodljivcih, objavi v reviji Science in naglaševanju Kemijskega inštituta.

#MetaPHoDcast

Meta PHoDcast
Meta PHoDcast

Meta PHoDcast so pogovori z mladimi raziskovalci in raziskovalkami o življenju, vesolju in sploh vsem. Gostitelji so dr. Zarja Muršič, Lucija Ana Vrščaj in Nika Žibrat, njihovi sogovorniki pa znanstveniki in znanstvenice pred zaključkom doktorata z različnih področij znanosti. Vsak drugi četrtek.

Tea Lenarčič  (Instagram) je doktorska študentka biomedicine na Medicinski fakulteti v Ljubljani in je zaposlena kot mlada raziskovalka na Kemijskem inštitutu pod mentorstvom prof. dr. Gregorja Anderluha in somentorstvom doc. dr. Marjetke Podobnik. Naslov njene doktorske naloge: ” Molekularna evolucija proteinske domene z vezavo na površino celic.”

Tea je skupaj z mednarodno skupino znanstvenih sodelavcev objavila članek v reviji Science, ki velja v znanstvenem svetu za eno izmed najbolj prestižnih revij. Samo za pisanje članka so porabili 1 leto, podatki pa so plod večletnih raziskav na različnih raziskovalnih inštitucijah.

V članku so razložili proces odmiranja rastlinskega tkiva, ki ga povzročijo toksični proteini NLP in razložili, zakaj so določene skupine rastlin občutljive na te toksine. Te ugotovitve so odprle možnosti za razvoj fitofarmacevtskih pripravkov, ki bi preprečili gnilobo, rjo in počrnele plodove pri nekaterih za človeka pomembnih rastlinah.

Proces od same izolacije do določitve strukture proteina lahko traja tudi več let oz. če imaš srečo v najboljšem primeru več mesecev.

Pred kratkim je Tea (skupaj z Eriko Jež in Gabrijelo Horvat) prejela štipendijo Za ženske v znanosti 2018, ki jo podeljuje za Slovenska nacionalna komisija za UNESCO je s podporo L’Oreala.

Kot pravi Tea, je znanost povezana z gospodarskim cvetenjem, zdi pa se ji, da se vrtimo v nekakšnem začaranem krogu, kjer vemo, da je treba vlagati v znanost, vendar za vlaganje primanjkuje sredstev.

Tea je več let trenirala odbojko in je s treningi nadaljevala tudi med študijem biokemije. Posledično je imela na voljo omejeno število ur za učenje, ki jih je morala kar najbolj učinkovito izkoristiti. Doktorskim študentom bi svetovala, da so kar najbolj učinkoviti 8 ur v službi, v svojem prostem času pa se izobražujejo in udejstvujejo tudi na ostalih življenjskih področjih. Na ta način bodo pridobili širino in ne bodo zadušili novih idej, ki težko pridejo na plan, če smo preveč vpeti v eno in isto stvar.

Od filmskih igralcev je Tei všeč James McAvoy in priporoča njegove filme, ki so navadno bolj psihološke narave. S pomočjo knjige “Vreme in podnebje  v gorah” pa se trenutno izobražuje o vremenskih razmerah v gorah, kjer tudi turno smuča.

Na večerjo bi povabila Ivico Kostelića, nad katerim se je navdušila med ogledom filmov v sklopu Festivala Gorniškega filma ter pevca skupine Pearl Jam in samostojnega izvajalca Eddia Vedderja. Pravi, da bi se z veseljem naučila kaj od njiju, saj imata oba veliko življenske širine, eden s športne in drugi bolj iz glasbene strani.

Meta PHoDcast so pogovori z mladimi raziskovalci in raziskovalkami o življenju, vesolju in sploh vsem. Gostitelji in gostje smo znanstveniki in znanstvenice z različnih področij znanosti. Večinoma gre za doktorske študente in študentke pred zaključkom doktorata, občasno pa so naši sogovornik tudi podoktorski raziskovalci in raziskovalke v tujini.

0 replies on “Meta PHoDcast 76: Tea Lenarčič, biokemičarka”