Meta PHoDcast 88: dr. Miha Hafner, pravnik

Z Miho Hafnerjem o uporabi nevroznanosti v kazenskem pravu.

#MetaPHoDcast

Meta PHoDcast
Meta PHoDcast

Meta PHoDcast so pogovori z mladimi raziskovalci in raziskovalkami o življenju, vesolju in sploh vsem. Gostitelji so dr. Zarja Muršič, Lucija Ana Vrščaj in Nika Žibrat, njihovi sogovorniki pa znanstveniki in znanstvenice pred zaključkom doktorata z različnih področij znanosti. Vsak drugi četrtek.

Miha Hafner je kot mladi raziskovalec na Inštitutu za kriminologijo Pravne fakultete Univerze v Ljubljani pod mentorstvom profesoric doktoric Katje Šugman Stubbs in Renate Salecl spomladi doktoriral z disertacijo ‘Pomen in uporaba izsledkov nevroznanosti v kazenskem pravu’.

V podkastu tako govoriva o kazenskem pravu in kakšen pomen ima za to vejo prava nevroznanost.

Pogovor se dotakne vprašanja, ali nam lahko nevroznanost pove kaj o kazenski odgovornosti neke osebe oz. drugače, kakšno dokazno vrednost imajo dokazi s področja nevroznanosti. Miha pa predstavi tudi nekaj zgodovine uporabe nevroznanosti v pravu, z nami deli zanimive primere iz tujine, podrobno pa opiše tudi slovenske razmere in uporabo različnih izvedenskih mnenj na slovenskih sodiščih.

Ko so pred leti izvedli raziskavo o sodbah za umore na slovenskih sodiščih od osamosvojitve do leta 2015, so odkrili, da so kar v 18 % primerov v obtožnici navedli, da so mnenje podali tudi izvedenci ali izvedenke s področij nevroznanosti, psihiatrije in psihologije. Zanimivo je tudi, da nevroznanosti na sodičču ne aktivirajo zgolj v fazi obravnave, ampak se je poslužujejo tudi kasneje, ko nekdo že prestaja kazen. Seveda pa predstavljena tema v tem podkastu prinese več vprašanj kot odgovorov.

Miha predlaga predsedniku vlade, da bi se posvetil prekarnosti mladih znanstvenic in znanstvenikov.

Pri tem bi bilo dobro, da bi obstajali daljši časovni projekti in več rednih zaposlitev mlajših raziskovalk in raziskovalcev.

Doktorskim študentom in študentkam priporoča, da si naloge, ki jih izpolnjujejo med izvajanjem raziskovalnega dela za disertacijo, razdelijo na manjše enote in se po opravljenem delu nagradijo. Vsem, ki jih zanima področje prava in nevroznanosti, pa priporoča spletišče The MacArthur Foundation Research Network on Law and Neuroscience.

Meta PHoDcast so pogovori z mladimi raziskovalci in raziskovalkami o življenju, vesolju in sploh vsem. Gostitelji in gostje smo znanstveniki in znanstvenice z različnih področij znanosti. Večinoma gre za doktorske študente in študentke pred zaključkom doktorata, občasno pa so naši sogovorniki in sogovornice tudi podoktorski raziskovalci in raziskovalke v tujini. 

0 replies on “Meta PHoDcast 88: dr. Miha Hafner, pravnik”