Meta PHoDcast 89: Beti Vidmar, biotehnologinja

Beti Vidmar (foto: osebni arhiv)

Z encimi in bioreaktorjem od perja do bioplina.

#MetaPHoDcast

Meta PHoDcast
Meta PHoDcast

Meta PHoDcast so pogovori z mladimi raziskovalci in raziskovalkami o življenju, vesolju in sploh vsem. Gostitelji so dr. Zarja Muršič, Lucija Ana Vrščaj in Nika Žibrat, njihovi sogovorniki pa znanstveniki in znanstvenice pred zaključkom doktorata z različnih področij znanosti. Vsak drugi četrtek.

Beti je doktorska študentka študija bioznanosti na smeri biotehnologija (Biotehnična Fakulteta, UL). Kakor pravi sama, jo zanimajo predvsem aplikativni vidiki mikrobiologije. Naslov njene doktorske naloge je: Mikrobna razgradnja keratina v termofilnem metanogenem bioreaktorju. V pomoč so ji mentorica doc. dr. Maša Vodovnik in  somentorica prof. dr. Romana Marinšek Logar.

V podkastu nam razloži, kako se je lotila dela s termofilnimi mikroorganizmi in izolacije teh iz bioreaktorjev, kako lahko njene raziskave prispevajo aplikacijam v industriji ter, da

se keratinski odpadki lahko s pomočjo mikrobnih encimov razgradijo na peptide in aminokisline, ki bi se potencialno lahko uporabile tudi kot dodatek živalski krmi.

Beti pojasni, da je najbolj problematičen odpadek v perutninski industriji perje, ki predstavlja približno 8 % teže odraslega piščanca. Konvencionalno recikliranje keratinskih odpadkov je povezano z visokimi stroški, hkrati pa pride v postopku proizvodnje perne moke do uničenja nekaterih esencialnih aminokislin.  S pravilno obdelavo tovrstnih odpadkov lahko zmanjšamo škodljive vplive na okolje in izgubo pomembnih surovin in virov energije. Poleg tega peptidi in aminokisline, ki nastanejo pri hidrolizi s keratinazami, predstavljajo tudi vir za proizvodnjo bioplina v procesu anaerobne razgradnje, ki je okoljsko in ekonomsko obetajoč proces za razgradnjo organskih odpadkov.

Tudi Beti sem spoznal na 4. Znanstvenem Slamu, kjer nam je kot lanskoletna zmagovalka pomagala pri pripravi naših naslov, nastopov in na dan predstavitve poskrbela za tiste malenkosti, ki jih povprečni gledalec ne opazi ravno zato, ker nekdo za njih vestno poskrbi.

Kakor veliko naših gostov, si Beti želi, da bi se več vlagalo v slovensko znanost (še posebej podoktorske raziskovalce), ter podpiralo projekte kakršni so Znanost na Cesti (ZnC), kjer se znanost poda tudi med ljudi, ki drugače nimajo toliko stika z znanstvenim svetom. Svojim kolegom predlaga, naj se ne zanašajo preveč na Microsoftove produkte (predvsem Word) in svoje delo redno shranjujejo.

Raziskovalci pogosto težko pustijo službo v svojih pisarnah in laboratorijih, čeprav Beti pravi, da je pomembno, da se po delu sprostimo in uživamo tudi v drugih stvareh, ki jih življenje ponuja. Med filmi ji je nazadnje ostal v spominu film “The house that Jack built“, priporoča knjigo “Močnejši od sovraštva“, avtorja Tima Guenarda, podkast “This Week in Microbiology” ter že zgoraj omenjeni projekt Znanost na Cesti.

Večerjala bi v družbi Leonarda da Vinci-ja, ki bi jo mogoče uspel še naslikati, in za katerega pravi, da je bil človek renesanse z vizijami, ki so bile bistveno pred časom, v katerem je živel. Slovenski gost na večerji bi bil preminuli alpinist Tomaž Humar.

Meta PHoDcast so pogovori z mladimi raziskovalci in raziskovalkami o življenju, vesolju in sploh vsem. Gostitelji in gostje smo znanstveniki in znanstvenice z različnih področij znanosti. Večinoma gre za doktorske študente in študentke pred zaključkom doktorata, občasno pa so naši sogovornik tudi podoktorski raziskovalci in raziskovalke v tujini.

0 replies on “Meta PHoDcast 89: Beti Vidmar, biotehnologinja”