Meta PHoDcast 93: Riccardo Ugolini, matematik (mathematician)

Z matematikom Riccardom Ugolinijem o različnih prostorih, dimenzijah in simetrijah. 

#MetaPHoDcast

Meta PHoDcast
Meta PHoDcast

Meta PHoDcast so pogovori z mladimi raziskovalci in raziskovalkami o življenju, vesolju in sploh vsem. Gostitelji so dr. Zarja Muršič, Lucija Ana Vrščaj in Nika Žibrat, njihovi sogovorniki pa znanstveniki in znanstvenice pred zaključkom doktorata z različnih področij znanosti. Vsak drugi četrtek.

Riccardo raziskuje na področju eliptične kompleksne geometrije. Natančneje, ukvarja se z lastnostmi struktur v prostoru. Glavna tema njegovih raziskav na področju fleksibilnih prostorov so simetrije. Ukvarja se z vprašanji, ali ima neskončno točk v nekem prostoru simetrije v drugih prostorih in kaj se zgodi s simetrijami, če se več točk hkrati zamakne. Zveni zelo abstraktno, a Riccardo razloži tudi, kako in kdaj se je on prvič srečal z večdimenzionalnimi prostori.

Riccardo je tudi znanstven komunikator in soorganizira Science Bitse v Ljubljani, kjer se trudijo približati znanost in tehnologijo čim širši javnosti.

Pri tem tudi upa, da bo znanost stopila iz slonokoščenih stolpov in postala bolj dostopna vsem. Riccardo drugim doktorskim študentkam in študentom priporoča spletni strani Arxiv in Research Gate ter uporabo programa Mendeley.

Med pogovorom je Riccardo predlagal dve knjigi, in sicer The Number Devil in Flatland: A Romance of Many Dimensions. Riccardo rad igra tudi družabne igre; priporoča igri Photosynthesis in T.I.M.E. Stories.

________________________________________________________________________

With Riccardo Ugolini about spaces and mathematics.

Riccardo’s research is in the field of elliptic complex geometry. He is exploring the symmetries in different spaces and is especially interested in flexible spaces, where you can find many symmetries. He explores whether you can find symmetries when you mark an infinite number of points. Riccardo is now interested in the question of what happens with symmetries, if we wiggle infinite numbers of points in one space. Do these configurations of points still maintain their symmetries? It might sound very abstract but Riccardo explains well when and how he was first introduced to multi-dimensional spaces.

Riccardo is also a passionate science communicator, organising Science Bites in Slovenia. He does it for fun, but also hopes this helps to make science more accessible to the public and encourage scientists out of their ivory towers.

Riccardo recommends the webpage ArXiv where you can find preprints from researchers in the fields of mathematics and theoretical physics. He also suggests using Research Gate and Mendeley to other PhD students. In conversation he presents two books about mathematics The Number Devil and Flatland: A Romance of Many Dimensions. Riccardo adores board games and endorses Photosynthesis and T.I.M.E. Stories.

________________________________________________________________________

Meta PHoDcast so pogovori z mladimi raziskovalci in raziskovalkami o življenju, vesolju in sploh vsem. Gostitelji in gostje smo znanstveniki in znanstvenice z različnih področij znanosti. Večinoma gre za doktorske študente in študentke pred zaključkom doktorata, občasno pa so naši sogovornik tudi podoktorski raziskovalci in raziskovalke v tujini.

0 replies on “Meta PHoDcast 93: Riccardo Ugolini, matematik (mathematician)”