Meta PHoDcast 94: Matja Zalar, biotehnologinja

Matja Zalar (foto: osebni arhiv)

Z Matjo Zalar o zagotovljanju roka uporabe bioloških zdravil.

#MetaPHoDcast

Meta PHoDcast
Meta PHoDcast

Meta PHoDcast so pogovori z mladimi raziskovalci in raziskovalkami o življenju, vesolju in sploh vsem. Gostitelji so dr. Zarja Muršič, Lucija Ana Vrščaj in Nika Žibrat, njihovi sogovorniki pa znanstveniki in znanstvenice pred zaključkom doktorata z različnih področij znanosti. Vsak drugi četrtek.

Matja Zalar (LinkedIn) je v Sloveniji magistrirala iz biokemije, nato pa se je kot prejemnica štipendije Marie Curie odpravila na doktorat v Manchester, Veliko Britanijo. Raziskuje v okviru “Horizon 2020” projekta PIPPI (“Protein-excipient Interactions and Protein-Protein Interactions in formulation”). Cilj projekta je ustvariti prosto dostopno podatkovno bazo, ki vsebuje rezultate in podatke najnovejših raziskav o lastnostih proteinov in farmacevtskih formulah.

Napredek pri razvoju bioloških zdravil je pogojen s poglobljenim razumevanjem strukture in dinamike proteinov. Matjina naloga v okviru mednarodne PIPPI skupine je z uporabo NMR metod preučiti interakcije med proteini in pomožnimi snovmi ter raziskati, kako te vplivajo na stabilnost zdravilne učinkovine.

Naslov njenega doktorskega dela je Experimental characterisation of protein-excipient interactions and impact of excipients on protein conformation and aggregation using NMR spectroscopy, ki ga pripravlja pod mentorstvom dr. Alexandra Golovanova.

Z biološkimi zdravili lahko izvajaš precej bolj tarčno terapijo kot s klasičnimi zdravili, kakršen je recimo paracetamol.

Predsednik vlade bi v primeru, da bi hodil na kave z mladimi raziskovalci, že kar nekajkrat slišal želje po postavitvi sheme za podoktorsko financiranje, saj bi se marsikateri doktorski študent z veseljem vrnil v domovino in ostal aktiven na svojem znanstvenem področju.

Kot pomoč pri pisanju člankov priporoča program za urejanje referenc oz. citatov EndNote in program za oddaljen dostop do računalnikov TeamViewer.

Priporočila bi nam knjigo od pisatelja in nevrokirurga Henrya Marsha z naslovom Do no Harm, televizijsko serijo After Life. Poljudno napisane povzetke znanstvenih člankov rada prebira na https://phys.org/, za ljubitelje križank pa priporoča spletno stran http://puzzles.bestforpuzzles.com/games/daily-quick-crossword/?puzzleDate=20190226.

Na večerjo bi povabila svojo družino, saj jih loči kar lepo število kilometrov, ki naredijo skupne trenutke toliko bolj dragocene.

Meta PHoDcast so pogovori z mladimi raziskovalci in raziskovalkami o življenju, vesolju in sploh vsem. Gostitelji in gostje smo znanstveniki in znanstvenice z različnih področij znanosti. Večinoma gre za doktorske študente in študentke pred zaključkom doktorata, občasno pa so naši sogovornik tudi podoktorski raziskovalci in raziskovalke v tujini.

0 replies on “Meta PHoDcast 94: Matja Zalar, biotehnologinja”