Partnerji

Avtorji in avtorice podkastov ter zapisov. HVALA!

——

TI. HVALA, ker nas spremljaš, HVALA, ker deliš naše vsebine, HVALA, ker podpiraš naše delo in nam pomagaš ohranjati Metino listo vedno svežo.

——

JAVNA AGENCIJA ZA ZNANSTVENORAZISKOVALNO IN INOVACIJSKO DEJAVNOST REPUBLIKE SLOVENIJE (ARIS)

opravlja strokovne, razvojne in izvršilne naloge v zvezi z izvajanjem sprejete Raziskovalne in inovacijske strategije Slovenije (RISS) v okviru veljavnega proračunskega memoranduma in državnega proračuna, ter druge naloge pospeševanja raziskovalne dejavnosti, skladno z namenom ustanovitve.

ARIS opravlja z zakonom določene naloge v javnem interesu z namenom, da zagotovi trajno, strokovno in neodvisno odločanje o izbiri programov in projektov, ki se financirajo iz državnega proračuna in drugih virov financiranja.

V letu 2023 so finančno podprli aktivnosti popularizacije znanosti v okviru podkastov Meta PHoDcast in Metamorfoza PLUS. HVALA!

 

ORGANIZACIJE IN PARTNERJI, S KATERIMI SMO SODELOVALI V PRETEKLOSTI:

URAD VLADE RS ZA SLOVENCE V ZAMEJSTVU IN PO SVETU opravlja naloge, ki zadevajo slovensko manjšino v sosednjih državah ter slovenske zdomce in izseljence po svetu. Vzdržuje stalne stike s slovenskimi manjšinskimi, zdomskimi in izseljenskimi organizacijami; vzpodbuja njihovo kulturno, prosvetno, gospodarsko in drugo povezovanje z matično državo; organizira posvete, seminarje, natečaje itd.

Prek javnih razpisov zagotavlja finančno pomoč RS za programe in projekte Slovencev v zamejstvu in po svetu in za sodelovanje z njimi. Urad je zadolžen tudi za spremljanje in koordiniranje dejavnosti pristojnih ministrstev na področju sodelovanja s Slovenci zunaj RS.

——

ADP je osrednje slovensko podatkovno središče s področja družboslovja. Od ustanovitve leta 1997 dalje iz širokega nabora družboslovnih disciplin pridobiva pomembne podatkovne vire, zanimive za slovenske družboslovce, jih shranjuje in varuje pred uničenjem ter namenja nadaljnji rabi za znanstvene, izobraževalne in druge namene.

ADP doma in v tujini aktivno sodeluje v raziskovalnih in infrastrukturnih projektih, programih s področij ravnanja z raziskovalnimi podatki in spodbuja drugo rabo podatkov. Pri tem deluje skladno z mednarodnimi smernicami na področju odprtega dostopa in je tudi član evropskega združenja družboslovnih arhivov, CESSDA, ki zagotavlja podporo raziskovalcem širše v Evropi in po svetu.

—-

DRUŠTVO MLADIH RAZISKOVALCEV SLOVENIJE (DMRS) je prostovoljna skupnost, ki združuje mlade raziskovalce, podiplomske študente in podoktorske raziskovalce – skratka vse mlade, ki se študijsko, poklicno ali kako drugače ukvarjajo z znanostjo in raziskovanjem.

Osrednji cilji društva so spodbujanje kakovosti v slovenskem visokošolskem sistemu, zavzemanje za čim bolj kakovosten podiplomski študij, promocija in izboljšanje razmer za slovensko znanost in raziskovanje, izboljšanje pogojev dela mladih raziskovalcev, čim večje povezovanje med raziskovalnimi ustanovami in slovenskimi podjetji ter seveda formalno in neformalno druženje naših članov.

——-

PODJETJE KLIPING D.O.O., družba za spremljanje in analizo medijev. Mednarodna agencija, ki spremlja klasične in digitalne medije na lokalni in globalni ravni. Na podlagi medijskih analiz zagotavljajo hitre informacije, napotke, usmeritve in priporočila.

————–

KEMIJSKI INŠTITUT (KI) je mednarodno priznana raziskovalna organizacija na področju kemije in sorodnih disciplin.

Ustanovljen je bil leta 1946 kot Kemijski laboratorij Slovenske akademije znanosti in umetnosti, danes pa deluje kot javni raziskovalni zavod na področju znanstvene in raziskovalno-razvojne dejavnosti.

—————

S skoraj 120 zaposlenimi je NACIONALNI INŠTITUT ZA BIOLOGIJO (NIB) največji neodvisni javni raziskovalni inštitut za naravoslovne vede v Sloveniji. Inštitut je ustanovila vlada Slovenije leta 1960.

Osnovna dejavnost inštituta ostajajo temeljne, razvojne in aplikativne raziskave na področjih naravoslovja in biotehnologije, biofizike, biomedicine in sistemske biologije. Mnoge dejavnosti so vpete v okoljsko problematiko, kmetijstvo in prehrano ter v zadnjem času vse bolj v zdravje.