Prof. dr. Aleksandra Kanjuo Mrčela

Dr. Aleksandra Kanjuo Mrčela (foto: Aleš Černivec, DELO)
Dr. Aleksandra Kanjuo Mrčela (foto: Aleš Černivec, DELO)

PROF. DR. ALEKSANDRA KANJUO MRČELA

– profesorica sociologije dela in ekonomske sociologije na Fakulteti za družbene vede, UL,

– predstojnica doktorske šole na Univerzi v Ljubljani (2015 – ),

– članica ekspertne mreže Evropske komisije (Direktorat za zaposlovanje in socialne zadeve) na področju zaposlovanja, socialne vključenosti in enakosti spolov (2004 – )

– koordinatorka Nacionalnega centra Evropske fundacije za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer (Eurofound, Dublin) (2003 – )

– podpredsednica Slovenskega sociološkega društva (2013 – )

– raziskovalka na področju enakosti spolov, organizacij, industrijskih odnosov

 

Prejšnje pozicije

– prodekanja na Fakulteti za družbene vede (2007-2011)

– članica uredništva (2011 – 2014) in ena od štirih urednic (2015 -) Social Politics: International Journal in Gender, State and Society (Oxford Journals)

– članica Strokovnega sveta Slovenske kadrovske zveze

 

Področja znanja

– delo in organizacije, industrijski odnosi,

– enakost spolov, položaj žensk v ekonomski sferi,

– ekonomska demokracija, lastniške in post-privatizacijske spremembe

 

Biografija

Dr. Aleksandra Kanjuo Mrčela je redna profesorica sociologije dela in ekonomske sociologije na Univerzi v Ljubljani, FDV. Kot raziskovalka je aktivna že od leta 1989, v času od 1999 do 2001 pa je bila tudi gostujoča raziskovalka na London School of Economics and Political Sciences. Njeno raziskovalno delo ter publikacije v Sloveniji in tujini pokrivajo področja enakosti spolov, industrijskih odnosov, organizacij ter lastniških in post-privatizacijskih sprememb. Je ena redkih strokovnjakinj v slovenskem prostoru, ki se poglobljeno ukvarja s tematiko spola v gospodarstvu (knjiga »Ženske v menedžmentu«, 1996).

Od leta 2003 je koordinatorica Nacionalnega centra Evropske fundacije za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer (Eurofound, Dublin) na Fakulteti za družbene vede, UL, od leta 2004 pa tudi članica ekspertne mreže Evropske komisije (Direktorat za zaposlovanje in socialne zadeve) na področju zaposlovanja, socialne vključenosti in enakosti spolov.

V letih 2007–2011 je bila prodekanja na Fakulteti za družbene vede, od leta 2011 dalje pa je tudi članica uredništva/urednica Social Politics: International Journal in Gender, State and Society (Oxford Journals). Leta 2015 je prevzela vodenje Doktorske šole na Univerzi v Ljubljani.

 

Prof. dr. Aleksandra Kanjuo Mrčela v medijih

– Dnevnik: Sociologinja Aleksandra Kanjuo Mrčela: Čim večja je prekarnost, hujše so posledice za telesno in duševno zdravje ljudi (maj 2015)

– Manager: Intervju: Ženske so boljše, moški tudi (april 2015)

– MMC: “V svoji karieri sem velikokrat slišala različne stereotipe” (marec 2015)

– DELO: Samo desetina 
moških ima šefinjo (marec 2012)

 

Spletne koordinate

LinkedIn

Facebook

Značke