Prof. dr. Borka Džonova Jerman Blažič

Borka_JermanBlazic
(foto: JANA)

PROF. DR. BORKA DŽONOVA JERMAN BLAŽIČ

– vodja Laboratorija za odprte sisteme in mreže, Institut Jožef Stefan

redna profesorica za področje informacijskih mrež, Ekonomska fakulteta, Univerza v Ljubljani

– predsednica slovenskega združenja za Internet, ISOC-SI (Internet Society Slovenia) , od l.1996 –

– članica programskega odbora za varno družbo v Obzorju2020

– članica Sveta za informatiko, Ministrstvo za zdravje, v l. 2007 – 2010 (Security Advisory Group Horizon2020), 2014 –

– članica znanstvenega sveta Evropskega združenja za zasebnost v elektronskih komunikacijah (European Privacy Association), od l. 2009 –

– članica Velike žirije za nagrade Združenih Narodov na področju informacijske družbe (od l. 2009) in selektorka za Slovenijo (UN-World Summit Information Society Award – WSA)

 

Prejšnje pozicije

– članica Skupščine EU za bodoči Internet in Digital Agenda (Future Internet Assembly), v l. 2013 – 2015

– članica Svetovalnega odbora programa EU COST (Cooperation in Science and Technology) za področje Informacijske Tehnologije in interdisciplinarnih študij, 2013 – 2015

– članica ICTSB Information and Communication Technology Standardization Board EU (Vrvni koordinacijski odbor EU za standardizacijo na področju informacijsko-telekomunikacijskih tehnologij), 2006 – 2014

– predsednica koordinacijskega sveta združenja evropskih organizacij za Internet (EU Coordinating Council of ISOC ChaptersInternet Society Europe) 2004 – 2006

– vodja in nacionalna koordinatorka za Jugoslavijo evropskega projekta Eureka 8, COSINE v l.1986-1992, ki je vzpostavil akademsko raziskovalno omrežje YUNAC s 7 ključnimi vozlišči ter mednarodnim vzstopnim vozliščem v tedanjem Internetu

– članica in predstavnica Slovenije v Mednarodni organizaciji za standarde (ISO) v odborih ISO/IEC JTC1, SC2 in SC22 ter članica CEN TC304 v l. 1986- 2004

– generalna sekretarka neprofitnega podjeta YUNAC v solastništvu univerz in akademskih institutov tedanje Jugoslavije do l. 1992.

– projektni vodja v evropski organizaciji akademskih in raziskovalnih mrež TERENA, v l. 1992-1993

 

Področja znanja

– Informacijsko-komunikacijska tehnologija,

– Internetne tehnologije in storitve s poudarkom na kibernetski varnosti

 

Biografija

Prof. dr. Borka Džonova Jerman Blažič je diplomirala inž. tehnologije (1970, Tehnološko-metalurški fakultet, program: tehnološki, Univerza v Skopju, Makedonija), magistrirala l. 1975 na Univerzi v Ljubljani, Fakulteti za elektrotehniko, doktorat znanosti pa je pridobila l. 1982 na Sveučilištu v Zagrebu (Prirodno-matematički fakultet, Hrvaška).

Za svoje raziskovalno delo je dobila nagrado Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani (2008), plaketo mednarodnih strokovnih združenj ACM in IEEE za dosežke pri razvoju Interneta (1994) in nagrado sklada Borisa Kidriča za zanstvene dosežke (1986). Je častna članica v slovenskem strokovnem združenju Informatika (od l. 2001) in članica New York Acadamy of Science (od l. 1995).

 

Prof. dr. Borka Džonova Jerman Blažič v medijih

– MMC: Internet je v Slovenijo pripeljala Makedonka (oktober 2015)

– YouTube: Noč raziskovalcev 2013: dr. Borka Jerman Blažič (oktober 2013)

– Dnevnik: Borka Jerman Blažič: Ženska, ki je v te kraje pripeljala internet (oktober 2011)

 

Spletne koordinate

LinkedIn

Sicris

Wikipedia

Značke