Prof. dr. Branka Javornik

branka_javornikPROF. DR. BRANKA JAVORNIK

– vodja Kolegija študija biotehnologija, vodja raziskovalnega programa,

redna profesorica, UL Biotehniška fakulteta

 

Prejšnje pozicije

– predsednica nacionalnega Znanstvenega odbora za sproščanje gensko spremenjenih rastlina v okolje in dajanje na trg

– vodja Kolegija za genetiko,

– predstojnica Katedre za genetiko in žlahtnjenje rastlin

 

Področja znanja

– genetika in biotehnologija (rastline)

 

Biografija

Prof. dr. Branka Javornik (roj.1953) je 1976 zaključila univerzitetni študij živilske tehnologije na Biotehniški fakulteti, Univerze v Ljubljani. Leta 1980 je magistrirala in leta 1985 je dosegla naziv doktorica znanosti na Univerzi v Ljubljani. Znanstveno se je izpolnjevala na Danskem (1978), v Kanadi (1982) in pozneje s krajšimi obiski v laboratorijih na Japonskem, Italiji in Veliki Britaniji v okviru mednarodnega sodelovanja.

Od 1977 je zaposlena na UL, Biotehniški fakulteti, od 1997 kot redna profesorica za področje Genetika in Biotehnologija. Na dodiplomski in podiplomski stopnji predava genetiko, rastlinsko biotehnologijo in varnost v biotehnologiji. Bila je gostujoča profesorica na Univerzi v Kyotu, Japonska (2004) in na Univerzi v Banja Luki (2008-2013) ter je imela več vabljenih predavanj na različnih univerzah.

Raziskovalno dela na področju bazičnih in aplikativnih raziskav genetike in biotehnologije rastlin. Objavila je 164 znanstvenih člankov, 89 v revijah z IF. www.genetika.si

 

Prof. dr. Branka Javornik v medijih

– Dnevnik: Branka Javornik, profesorica za genetiko: Strašijo z GSO, da lahko prodajo pridelek (april 2015)

– Metina lista: Zakaj sem vesela Jesenkove nagrade (april 2015)

Videolectures

 

Značke