Prof. dr. Mirjam Milharčič Hladnik

mirjam_hladnikPROF. DR. MIRJAM MILHARČIČ HLADNIK

– znanstvena svetnica na Inštitutu za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU

– izredna profesorica na Univerzi v Novi Gorici, nosilka predmeta Vloga ženske v slovenski družbi in kulturi

– članica Društva Mesto žensk (od l. 2006)

 

Prejšnje pozicije

– predsednica Društva Mesto žensk in istoimenskega mednarodnega festivala v Ljubljani (2006 – 2009)

 

Področja znanja

– migracijske in ženske študije

– človekove pravice v kontekstu integracije migrantov

– zgodovinski primeri izbrisanih družbeno in politično pomembnih žensk v Sloveniji

– sociologija izobraževanja

 

Biografija

Dr. Mirjam Milharčič Hladnik je raziskovalka in predavateljica, ki poskuša razumeti svet na podlagi terenskega dela. Pripovedi in pričevanja med slovenskimi izseljenkami in njihovimi potomkami je zbirala v Združenih državah Amerike (kjer je tudi živela pet let), kar je bil temelj za številne članke ter za odmeven dokumentarni film, Američanke.

Tudi v okviru drugih raziskav – tako izseljevanja iz slovenskega prostora kot sodobnega priseljevanja vanj – je bila na terenu, kjer je posnela pripovedi, spomine, pričevanja. Raziskovalno delo je vedno znala predstaviti širši javnosti, s filmom, s predavanji ter pri izvajanju študijskih programov za domače in tuje študente.

Redno predava na mednarodnem magistrskem študiju Migracije in medkulturni odnosi v Oldenburgu in Stavangerju. Je redna udeleženka javnih diskusij o vprašanjih slovenskega izseljenstva ter sodobnega priseljevanja v Slovenijo in iz tega izvirajočih vprašanj medkulturnih odnosov in aktivnega državljanstva.

 

Dr. Mirjam Milharčič Hladnik v medijih

– Kinodvor: Filmska srečanja ob kavi: Zeleno kolo (marec 2015)

– Videolectures: Dve domovini: Razprave o izseljenstvu (januar 2015)

 

Spletne koordinate

LinkedIn

Facebook

 

 

Značke