Red. prof. dr. Milica Antić Gaber

Dr. Milica Antić Gaber (foto via Mladina)
Dr. Milica Antić Gaber (foto via Mladina)

RED. PROF. DR. MILICA ANTIĆ GABER

– redna profesorica na Oddelku za sociologijo Filozofske fakultete v Ljubljani

– koordinatorka doktorskega programa Študiji spola na Filozofski fakulteti UL

– predsednica Sociološkega društva Slovenije

– članica mreže ISCH COST Action IS1206 – Femicide Across Europe

članica Strokovnega sveta za enakost spolov na MDDSZ

– članica uredništva revije Teorija in praksa

– članica uredniškega odbora revije Družboslovne razprave

– članica uredništva revije Ars et Humanitas

 

Prejšnje pozicije

– predstojnica Oddelka za sociologijo na FF UL

– so-ustanoviteljica prvega podiplomskega interdisciplinarnega programa Ženske študije in feministična teorija na Filozofski fakulteti UL

so-ustanoviteljica revije Delta

– raziskovalka na Mirovnem inštitutu

– predavateljica na Institutum Studiorum Humanitatis v Ljubljani

– predavateljica na Centralno Evropski univerzi v Budimpešti

– članica ekspertnega foruma na Evropskega inštituta za enakost spolov (EIGE)

 

Področja znanja

– sociologija

– ženske študije in feministična teorija

– feministična politična teorija

– ženske v politiki

– spol in globalizacija

– spol in nasilje

 

Biografija

Dr. Milica Antić Gaber je od leta 1998 predavateljica na Oddelku za sociologijo na Filozofski fakulteti v Ljubljani in od leta 2010 predsednica Sociološkega društva Slovenije. Akademsko kariero je začela kot mlada raziskovalka na Oddelku za sociologijo, danes pa velja za eno vodilnih slovenskih strokovnjakinj za ženske v politiki in feministično politično teorijo. Na teme spola, žensk, politike in feministične teorije izdaja knjige, objavlja znanstvene članke tako doma kot v tujini in ureja znanstvene monografije. Poleg tega vodi in/ali soustvarja različne domače in mednarodne raziskovalne projekte, ki obravnavajo vprašanja spola, nasilja, žensk in politike. Bila je koordinatorica mednarodnega projekta Evropske komisije »Načini uveljavljanja evropskih direktiv o nasilju nad ženskami, mladostniki in otroki, dobre prakse in priporočila«, vodila je temeljna raziskovalne projekta, ki ju je financirala ARRS: »Usklajevanje zasebnega in profesionalnega življenja kot ovira za številčnejšo prisotnost žensk v politiki« in »Spolna strukturiranost sodobne slovenske družbe in položaj spolov v politiki«. Tudi danes sodeluje pri projektih, ki raziskujejo ovire za ženske v politiki in iščejo rešitve, ki bi te ovire presegle (projekt OPENN).

Dr. Antič Gaber je bila leta 2005 so-ustanoviteljica prvega podiplomskega interdisciplinarnega programa Ženske študije in feministična teorija na Filozofski fakulteti v Ljubljani, danes pa koordinira doktorski program Študiji spola na isti fakulteti. Leta 1995 je bila ena izmed ustanoviteljic revije Delta, prve revije za ženske študije in feministično teorijo v Sloveniji. Predavala je na ljubljanskem fakulteti za podiplomski humanistični študij Institutum Studiorum Humanitatis in na Centralno Evropski univerzi v Budimpešti. Poleg tega je kot predavateljica gostovala na Centru za ženske studije v Beogradu, Inter-University centru v Dubrovniku in na Birkbeck Collegeu v Londonu, od leta 2014 pa je tudi gostujoča predavateljica na programu Ženske studije na Univerzi v Novem Sadu. Dva mandata je bila članica ekspertnega foruma Evropskega inštituta za enakost spolov (EIGE), od leta 2015 pa tudi članica Strokovnega sveta za enakost spolov na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

 

Dr. Milica Antić Gaber v medijih

– DELO: Enakopravnost spolov (marec 2015)

– Metina lista: Kreiranje politične arhitekture v Sloveniji (marec 2015)

– Metina lista: O tem, kako »fantje študirajo, punce pa berejo« (januar 2015)

– TV Slovenija: Nedeljski intervju (junij 2014)

– DELO: Milica Antić Gaber: Smisel politike je kompromis, ne prevlada (maj 2014)

– Mladina: »Ženske vse pogosteje rečejo, ne bomo čakale, zahtevamo zdaj, v tem trenutku je treba opozoriti na to, ker bo sicer prepozno.« (april 2013)

 

Spletne koordinate

Academia

Značke