Mag. Rosana Lemut Strle

rosana_lemutstrleMAG. ROSANA LEMUT STRLE

– odvetnica, direktorica in partnerica v odvetniški družbi Pirc Musar & partnerji

– soustanoviteljica zasebnega zavoda Info hiša

 

Prejšnje pozicije

– direktorica področja za obvezno zdravstveno zavarovanje na ZZZS,

– namestnica informacijske pooblaščenke

 

Področja znanja

– socialna zavarovanja,

– varstvo osebnih podatkov,

– dostop do informacij javnega značaja,

– upravni postopki

 

Biografija

Rosana Lemut Strle je 1995 diplomirala na Pravni fakulteti v Ljubljani, leta 2002 opravila državni pravniški izpit in leta 2008 zaključila podiplomski študij na Pravni fakulteti v Ljubljani. Po opravljenem pripravništvu in prvih letih delovnih izkušenj se je zaposlila na Občini Litija, kjer je kot svetovalka župana delala šest let in se dodobra spoznala z delovanjem lokalne samouprave z vsemi njenimi dobrimi platmi in slabostmi.

Poklicno pot je nadaljevala na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije, kjer je hitro napredovala do mesta direktorice področja za obvezno zdravstveno zavarovanje. V tem poklicnem obdobju je pridobila mnoge življenjske izkušnje o razkoraku med potrebami zavarovancev in zmožnostjo zdravstvenega sistema; tako v finančnem kot organizacijskem smislu. Aprila 2009 se je zaposlila pri Informacijskem pooblaščencu, kjer je do konca leta 2014 delala kot namestnica informacijske pooblaščenke.

 

Značke