Seksizem in sprenevedanje na ljubljanski univerzi

Prof. dr. Ivan Svetlik, rektor Univerze v Ljubljani, je na okrogli mizi o akademski neenakosti, ki jo je priredila Svobodna univerza 2. decembra, izrazil svoje mnenje o položaju akademičark na univerzi. Mit, da se akademičarke na univerzi ne srečujejo s sistemskimi preprekami na podlagi spola za napredovanje, kakor trdi rektor, ovržejo že sami statistični indikatorji. Nesmiselnost takšne trditve se pokaže že ob enostavni analizi statusa žensk v družbi. Še bolj kritično kot sami podatki pa je to, da rektor ni oziroma ne želi biti seznanjen s temi podatki ter se izmika odgovornosti, namesto da bi spodbujal odpravo neenakosti v univerzitetnem prostoru.

Da znanje, kot meni rektor, ni edini kriterij akademske uspešnosti, nakazujejo statistični podatki, ki kažejo visoko število diplomantk (60 %), kar lahko pripišemo temu, da so feministična gibanja v preteklosti omogočila ženskam enake možnosti dostopa do visoke izobrazbe. V letu 2010 je bilo v Sloveniji 46 % doktorskih dizertacij napisanih s strani žensk (kjer je že zaznan znaten upad žensk glede na delež diplomantk), najvišji del doktoratov ženske napišejo na področju izobraževanja (82 %), humanistike (68 %), agronomije in veterine (65 %) in naravoslovja (50 %), manjši pa na področju družbenih ved in zdravstva (47 %) ter izredno majhen na področju tehnike (15 %). Kljub temu je delež rednih profesoric le borih 20 %. Tudi na področju humanistike, kjer je med doktorantkami znatno večji delež žensk, je rednih profesoric le 28,7 %, v naravoslovju, kjer je število ženskih doktorantk enako moškim, pa je delež le 7,5 %. To jasno kaže na težave žensk pri napredovanju in preboju do višjih odločevalskih položajev, kar razlagata učinek steklenega stropa in lepljivih tal. Nizek delež žensk na najvišjih položajih (delež rednih profesur ter vodij akademskih institucij, ki je v Sloveniji 8 %) v akademiji kaže na to in prispeva k ohranjanju pristranskosti pri odločanju in vodenju znanstvene politike ter oblikovanju pravil in meril (kadrovanja, napredovanja, zaposlitve, ocenjevanja dosežkov, razdeljevanja sredstev …). (vir: European Commission, Gender in Research and Innovation, She Figures 2012)

 

Celoten zapis je dostopen na TEJ povezavi.

 

Avtorica: Mojca Svetek, magistrska študentka psihologije, predstavnica oddelka v Študentski organizaciji, članica več progresivnih študentskih in feminističnih skupin ter koordinatorka delovnega odbora za feminizem v študentski Iskri. Ukvarja se s socialno psihologijo spola, feministično teorijo, naturalizacijo in (re)produkcijo hierarhije med spoloma ter učinki socialno-ekonomskega položaja na življenjske izide.  

 

Mojca Svetek na Metini listi:

Zakaj progresivk ni na vodilnih položajih, pa bi morale biti

Z uničevanjem socialne države je ogrožena enakost med spoloma

0 replies on “Seksizem in sprenevedanje na ljubljanski univerzi”