Tita Destovnik

tita_destovnikTITA DESTOVNIK

– direktorica družbe CenterKontura, družbe za svetovanje, socialni razvoj, usposabljanje in založništvo d.o.o.

– vodja Gostilne dela, učne delavnice za različne ranljive skupine mladih (mladi brez dokončane izobrazbe, stari med 17 in 25 let, mladi invalidi do 30. leta oziroma druge osebe s posebnimi potrebami), ki se iz različnih razlogov soočajo s težavami pri zaposlovanju v gostinstvu

– članica Vladne projektne skupine za socialno podjetništvo (za podporno okolje)

 

Področja znanja

– zaposlovanje invalidov in drugih ranljivih skupin

– vodenje in organizacija dela

 

Biografija

Tita Destovnik zadnjih deset let dela v družinskem podjetju, kjer se ukvarjajo z zaposlovanjem in usposabljanjem invalidov.  V tem času je pomagala razviti posebne metode dela, s katerimi omogočajo usposabljanje mladim, ki imajo iz različnih razlogov težave pri zaposlovanju na trgu dela. Poleg vodenja ekipe, organizacije dela in spremljanja programa, se ukvarja tudi s promocijo Gostilne dela, ki jo predstavlja kot primer dobre prakse zaposlovanja ranljivih skupin tudi študentom na nekaterih fakultetah. 

Poskuša aktivno sodelovati in se povezovati v projekte z različnimi družbenimi učinki, kot so npr. projekt »Poljanska 7–14«, projekt »Zgodbe naše Ljubljane« in turistična tura »Iz Ljubljane z ljubeznijo«, pilotni projekt »Zelene nabavne verige«. Pri usposabljanju mladih sodeluje z Biotehniškim izobraževalnim centrom Ljubljana, Živilsko šola, Centrom za usposabljanje, vzgojo in izobraževanje Janeza Levca Ljubljana ter z nekaterimi izvajalci Zaposlitvene rehabilitacije.   

Njen izziv je predvsem povečati ozaveščenost in razumevanje prebivalcev za podporo projektom, s katerimi lahko rešujemo problematiko neenakopravnega zaposlovanja najtežje zaposljivih oseb na trgu dela. Zato se redno udeležuje različnih konferenc, dogodkov, posvetov, okroglih miz ter je prisotna v komisijah pri izboru podjetniških idej z družbenim učinkom. Gostilno dela Je članica Vladne projektne skupine za socialno podjetništvo (za podporno okolje).

 

Tita Destovnik v medijih

– Dnevnik: Spiješ kavo in kupiš skodelico (februar 2015)

– Dnevnik: Socialno podjetništvo: Prestolnica na malo drugačen način (julij 2015)

– Cosmopolitan: Tita Destovnik: Po sledeh Jamieja Oliverja (avgust 2013)

 

Spletne koordinate

LinkedIn

Značke