TOP objave (maj 2018)

Vir: visualhunt.com.

Kateri so bili članki, ki so jih v vrhunskih znanstvenih publikacijah objavljali slovenski znanstveniki in znanstvenice?

V majski izdaji rubrike TOP objave, ki jo pripravljamo v sodelovanju s Fakulteto za informacijske študije v Novem mestu, izpostavljamo:

  • FIZIKA MEHKE SNOVI: Umetni mikroplavalci
  • RAČUNALNIŠTVO: Blockchain tehnologija za izobraževanje
  • VEDENJSKE ZNANOSTI: Korelati spolnega vedenja pri mladostnikih v Evropi
  • ZNANOSTI O SPOLU: Visoke pete in zdravje žensk
  • SOCIOLOGIJA: Moški seksualni delavci v Sloveniji

FIZIKA MEHKE SNOVI: UMETNI MIKROPLAVALCI

Mehanizmi plavanja mikroorganizov v bioloških tekočinah so prilagojeni posebnim zahtevam hidrodinamike. Pri teh pogojih viskoznost prevlada nad vztrajnostjo in za premikanje organizma mora biti plavalni zamah nerecipročen.

Raziskovalci z Instituta “Jožef Stefan” in Fakultete za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani Mojca Vilfan, Natan Osterman in Andrej Vilfan so po zgledu naravnih plavalcev ustvarili umetne mikroplavalce.

Sestavljeni so iz magnetnih mikrometrskih kroglic, z zunanjim magnetnim poljem pa so dosegli periodično, a nerecipročno gibanje. S hidrodinamskim opisom so razložili mehanizme plavanja in razlago podkrepili z numeričnimi simulacijami. Pokazali so, da lahko taki umetni plavalci plavajo v različnih smereh in tudi v bolj zapletenih strukturah mikrokanalčkov s hitrostmi do 2 mikrometrov na sekundo. Prihodnost umetnih mikroplavalcev je v mikrofluidičnih sistemih in mikrobioloških aplikacijah, predvsem v medicinski diagnostiki in usmerjeni dostavi zdravil.

Raziskovalci so svoje rezultate objavili v odmevni mednarodni reviji Soft Matter.

SLIKA: Umetni mikroplavalci in njihovo plavanje v tekočini.

RAČUNALNIŠTVO: BLOCKCHAIN TEHNOLOGIJA ZA IZOBRAŽEVANJE

Muhamed Turkanović, Marko Hölbl, Kristjan Košič, Marjan Heričko in Aida Kamišalić s Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru so razvili globalno decentralizirano platformo, imenovano EduCTX, ki temelji na tehnologiji veriženja blokov (angl. blockchain).

Cilj platforme je omogočiti zapis določenega potrdila posameznika (npr. potrdilo diplom ali certifikat o opravljenem izobraževanju) na verigo blokov oz. blockchain.

S tem, ko je podatek na verigi blokov platforme EduCTX, so podatki trajno zapisani, saj se iz verige blokov ne morejo več brisati; verodostojni, saj so kriptografsko podpisani s strani izdajatelja; javno dostopni, saj je veriga blokov javno dostopna za branje; vendar tudi anonimni, saj se osebni podatki zamenjajo z unikatnim naslovom posameznika znotraj verig blokov. Hkrati pa podatki niso pod nadzorom centralne avtoritete. Uporaba platforme EduCTX pripomore k modernizaciji procesov in razvoju ter vpeljavi inovativnih digitalnih storitev. Prav tako bo pripomogla k skrajšanju dolgotrajnih in dragih procesov kot npr. pridobivanje podatkov posameznikov (potencialnega zaposlenega) in s tem ustvarjanje učinkovitejše e-države.

Rezultati so objavljeni v reviji IEEE Access.

SLIKA: Koncept predlagane platforme EduCTX, ki na podlagi globalno porazdeljenega omrežja P2P (ang. Peer-To-Peer) obdeluje, upravlja in nadzira transakcije, ki predstavljajo zaupanja vreden in transparenten dokaz o pridobljenih veščinah in znanjih posameznikov v obliki digitalnih mikro certifikatov.

VEDENJSKE ZNANOSTI: KORELATI SPOLNEGA VEDENJA PRI MLADOSTNIKIH V EVROPI

Spolnost predstavlja fiziološko komponento v razvoju mladostnika, a vendar zgodnje pobude lahko predstavljajo različna tveganja.

Vita Poštuvan in Nuša Zadravec Šedivy z Inštituta Andrej Marušič Univerze na Primorskem sta v sodelovanju s kolegi iz kar 13 svetovnih držav v raziskavi identificirali korelate spolnega vedenja evropskih mladostnikov. V raziskavo so vključili 11.110 mladostnikov iz 10 evropskih državah, ki so izpolnili vprašalnik o vedenju, duševnem zdravju in spolni aktivnosti.

Ugotovitve raziskave so pokazale, da spolno vedenje mladostnikov pozitivno korelira z drugimi tveganimi vedenji (s kajenjem, uživanjem PAS in s slabimi spalnimi navadami).

Pomemben prediktor spolnega vedenja pa je predstavljalo tudi medvrstniško nasilje, izostajanje od pouka in nizka vključenost staršev v vzgojo. Povezava med spolnim in drugimi tveganimi vedenji je bila najizrazitejša pri mlajših mladostnicah, zato je pomembno, da z intervencijami še posebej naslavljamo to ranljivo skupino.

Raziskovalci so svoje rezultate objavili v mednarodni reviji PloS ONE.

SLIKA: Korelati prvih pobud na področju spolnosti pri mladostnikih v Evropi.

ZNANOSTI O SPOLU: VISOKE PETE IN ZDRAVJE ŽENSK

Zdravstvene organizacije opozarjajo na »epidemijo poškodb« zlasti med mladimi ženskami, ki so posledica nošenja čevljev z visokimi petami. Gre za modno zapoved t. i. lepotne industrije, ki jo je naplavil konservativni, postfeministični val na prehodu v 21. stoletje.

Lilijana Burcar s Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani je v svoji raziskavi pokazala, da čevlji z visokimi petami nastopajo kot eden od načinov prekonstruiranja ženske in njenega telesa kot femininega, tj. kot optično pomanjšanega in nestabilnega, lomljivega in nemočnega ter seksualizirano popredmetenega. Članek temelji na interdisciplinarnem pristopu: feministično teorijo povezuje z rezultati medicinskih raziskav, ki opozarjajo na negativne učinke hoje v čevljih z visokimi petami na fizično mobilnost in zdravje žensk.

Raziskovalka je svoje rezulate objavila v mednarodni reviji Journal of Gender Studies.

SOCIOLOGIJA: MOŠKI SEKSUALNI DELAVCI V SLOVENIJI

Roman Kuhar in Mojca Pajnik s Filozofske fakultete in Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani sta opravila devet intervjujev z moškimi v Sloveniji, ki se samodefinirajo bodisi kot prostituti ali kot seksualni delavci, svoje usluge pa večinoma prodajajo (gejevskim) moškim. Ločujeta se dve skupini seksualnih delavcev: eni svoje delo opisujejo kot poslovno izbiro in navajajo jasne strategije, kako poslovno uspeti v seksualnem delu, drugi teh strategij nimajo in seksualno delo opisujejo kot nekaj, kar je bolj ali manj slučajno postalo del njihovega življenja.

Seksualni delavci brez poslovnih ciljev svoj vstop v prostitucijo opisujejo v kontekstu slabih socialno-ekonomskih razmer, nasilja v družini in podobno. Druga skupina svoj vstop v seksualno delo opisuje kot karierno odločitev.

Razlika se kaže tudi v odnosu do strank. Medtem ko prva skupina opisuje, da so njihove stranke vedno isti moški, s katerimi so skozi leta vzpostavili skorajda prijateljske odnose in niso nujno vedno vezani na seksualna srečanja, poslovno orientirani seksualni delavci ohranjajo s svojimi strankami striktno poslovna razmerja. To razlikovanje je mogoče razbrati tudi v povezavi z uporabo spletnih tehnologij: čeprav so anketiranci uporabili internet za pridobivanje strank, so se poslovno usmerjeni seksualni delavci načrtno in skrbno ukvarjali s svojo spletno podobo, investirali so v svoje telo (fitnes), itd. Druga skupina se je po nekaj negativnih izkušnjah s spletom praviloma vrnila nazaj k mobilnim telefonom, nimajo več spletnih profilov, ohranjajo isti krog strank in računajo na promocijo svojega dela z dobro reklamo »od ust do ust«.

Rezultati so objavljeni v reviji Sexuality Research and Social Policy.

SLIKA: Seznam intervjujev.

 

Rubriko TOP objave pripravlja in ureja dr. Zoran Levnajić s Fakultete za informacijske študije v Novem mestu.

Enkrat mesečno skuša širši javnosti približati vrhunske dosežke slovenskih raziskovalcev in raziskovalk, ki so po njegovem mnenju pogosto spregledani. #TOPobjave

0 replies on “TOP objave (maj 2018)”