MD 001: Vabljeni na Metin čaj, tajni festival modre besede

metincaj
(avtorica: Tanja Radež)

Prvi, brezplačen, najbolj poslušan podcast spletne postaje metinalista.si. Na klepet vabimo duhovite, pametne, zanimive, načitane, razmišljujoče osebe.

Vabljeni na Metin čaj prinaša zgodbe malih in velikih ljudi, zgodbe mesta in podeželja. Čaj serviramo vsako nedeljo in po potrebi tudi vmes. Hashtag: #MetinČaj

Dr. Sonja Robnik se že dve desetletji ukvarja z različnimi oblikami in vrstami nasilja, od nasilja nad ženskami v zasebni sferi do spolnega nasilja in nadlegovanja zaradi spola ter trpinčenja na delovnem mestu.

V oddaji št. 1 klepetamo o mobingu in kaj lahko naredimo. In o Janezu Novaku, direktorici :).

Podcast RSS 

 

Dr. Sonja Robnik (foto: osebni arhiv)
Dr. Sonja Robnik (foto: osebni arhiv)

DR. SONJA ROBNIK

– “Mobing – krdelo, svojat (kolektiv) se spravi na sodelavko/-ca. Imamo glavno izvajalko/-ca in  kolektiv, ki se začne priključevati storilcu.”

– “Stvari, ki so jih storilke in storilci pripravljeni storiti, čas in energija, ki so ju pripravljeni vlagati v to, da nekomu uničijo življenje, sta brez meja.”

– “Vsakič, ko kakšna žrtev pride do mene in mi pove svojo zgodbo, si rečem, no, zdaj sem pa slišala že vse, pa pride naslednja žrtev, pa vidim, da še nisem slišala vsega.”

– “Je moškemu, direktorju, vseeno, če mu bo na vizitki pisalo Janez Novak, direktorica? Ne bo mu vseeno, zato tudi meni ni vseeno, kaj mi piše na vizitki in kako se me naslavlja.”

– “Storilec je imel osebni dosje o žrtvi. To je zgledalo tako, da je imel en fascikel žive barve, na katerem je bilo z velikimi črkami napisano ime in priimek žrtve in ga je vsak dan nosil iz avta v pisarno in iz pisarne v avto. Debelina papirja v fasciklu se je večala in žrtev je rekla, da je to imelo nanjo zastrašujoč efekt, ker se je potem vseskozi spraševala, kaj je zdaj našel, kaj sem narobe naredila, kaj sem narobe rekla … Ne samo to, to je imelo zastrašujoč učinek na cel kolektiv.”

 

Preberite tudi:

Seksizem in trpinčenje na delovnem mestu (september 2013)

 

Podcast je del projekta “Vabljeni na Metin čaj, tajni festival modre besede”. Nastanek je sofinanciralo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ). MDDSZ ni odgovoren za objavljene informacije in njihovo nadaljnjo uporabo.

 

0 replies on “MD 001: Vabljeni na Metin čaj, tajni festival modre besede”