Zemljevid Slovenije: Najpogostejša imena za DEČKE od leta 1960 dalje

decki-animirano

NAJPOGOSTEJŠA IMENA ZA DEČKE OD LETA 1960 DALJE

Ideja je padla pred nekaj meseci, ko smo prebirali ta članek na spletni strani Jezebel. Nekaj takšnega, torej, katera imena za novorojenčke so bila najbolj priljubljena v različnih obdobjih, smo želeli vizualizirali tudi na primeru Slovenije. Za sodelovanje smo se obrnili na Statistični urad Republike Slovenije, skupaj z njimi pa smo tudi pripravili to vsebino.

Obdobje od leta 1960 do leta 1990 smo razdelili na petletke, od leta 1990 pa so podatki o najpogostejših imenih novorojenčkov na leto natančni. Močnejša barva ponazarja najpogostejše ime posameznega obdobja oz. leta na ravni cele države in posameznih statističnih regij, različni odtenki sive barve (od temno sive proti svetlo sivi) pa drugo oz. tretje najpogostejše ime. Podatki kažejo, da sta pri dečkih na ravni Slovenije daljši čas prevladovali dve imeni, Robert (1965 – 1974) in Luka (1999 – 2012).

Osnova za pripravo podatkov so imena oseb, ki so bili na dan 1. januarja 2013 šteti med prebivalce Slovenije. Podatki so prikazani po prvem prebivališču osebe, to je naselju, v katerem je imela oseba takoj po rojstvu svoje (prvo) prebivališče. Osebe, katerih prvo prebivališče je tuja država, niso vključene. Podatki so prikazani na teritoriju statističnih regij, veljavnem v letu 2013. V nekaterih statističnih regijah je bilo enako popularnih več imen, na karti pa je prikazano tisto, ki je bilo v posameznem letu po popularnosti uvrščeno višje na nivoju cele Slovenije. Podatki za leto 2013 so iz statističnega raziskovanja Rojeni.

M1960_64

M1965_69

M1970_74

M1975_79

M1980_84

M1985_89

M1990

M1991

M1992

M1993

M1994

M1995

M1996

M1997

M1998

M1999

M2000

M2001

M2002

M2003

M2004

M2005

M2006

M2007

M2008

M2009

M2010

M2011

M2012

M2013

Preberite tudi:

Zemljevid Slovenije: Najpogostejša imena za deklice od leta 1960 dalje

0 replies on “Zemljevid Slovenije: Najpogostejša imena za DEČKE od leta 1960 dalje”