Ali so informatiki zaviralci digitalne preobrazbe podjetij?

Foto: TheDigitalArtist via Pixabay.

Digitalna preobrazba je danes za podjetja velik izziv. Pred nekaj leti, ko se je začel val popularnosti tega področja, je bil velik poudarek na zmožnostih sodobne tehnologije, zadnje čase pa je fokus z besede digitalna prešel na besedo preobrazba.

Raziskava o stanju digitalne preobrazbe v slovenskih velikih in srednjih podjetjih, ki smo jo lani izvedli na Katedri za poslovno informatiko in logistiko Ekonomske fakultete, kaže, da slovenska podjetja po vlaganjih v IT zaostajajo za tujino. Vendar je raziskava pokazala tudi, da sama vlaganja v IT ne povečujejo uspešnosti digitalne preobrazbe. Glavni izzivi digitalne preobrazbe namreč niso tehnološki, ampak poslovni. Preobrazba je velika sprememba, katere učinki so doseženi samo, če ob uvedbi novih tehnologij spremenimo procese, ljudi in organizacijsko kulturo, kar pa je veliko večji izziv kot nakup IT.

Pri svojem delu se srečujem z mnogimi podjetji in zelo me zanima, na kakšen način pristopajo k digitalni preobrazbi. Veseli me, da se z informatiko končno več ukvarjajo direktorji in predsedniki uprav. Naša raziskava je sicer pokazala, da jih pri tem sodeluje samo polovica, kar pa je v primerjavi z raziskavami preteklih let (2004 in 2010) precejšen napredek. Čeprav je naravno pričakovati, da se informatiki intenzivno ukvarjajo s projekti digitalizacije, je raziskava pokazala, da kar tretjina obstoječih oddelkov za informatiko pri tem sploh ne sodeluje.

Po drugi strani v Sloveniji in tudi drugod po svetu kar veliko podjetij uvaja nova delovna mesta in oddelke, čeprav že imajo oddelke za informatiko in direktorje informatike. Direktor digitalizacije ali CDO (angl. Chief Digital Officer) je eno izmed takšnih mest. Ko sem se podrobneje seznanila s stanjem v enem izmed teh podjetij, sem ugotovila, da je za upravo digitalizacija ključna za izvedbo strategije podjetja. Tudi drugi v podjetju se zavedajo njene pomembnosti digitalizacije, razen informatikov, ki menijo, da je na tem področju vse v redu in ni treba narediti ničesar. Informatiki so v tem podjetju usmerjeni zelo tehnološko. Kljub temu, da odlično skrbijo za delovanje obstoječe infrastrukture, ne zmorejo razmišljati poslovno in izvesti projektov na področju digitalizacije, ki jih želi uprava, kot je npr. uvajanje poslovne analitike in industrije 4.0. Podjetju tako ni preostalo drugega kot uvesti nov oddelek za digitalizacijo. Direktor tega oddelka razmišlja veliko bolj poslovno ter ima tudi veliko več poslovnih in managerskih znanj.

Poznam tudi primer povsem drugačnega podjetja, katerega dejavnost je zavarovalništvo. V tem podjetju ni bilo potrebno uvesti nobenih vzporednih struktur, saj je obstoječa direktorica informatike in poslovnih procesov zlahka prevzela pobudo pri digitalni preobrazbi.

Močno je tudi zavedanje, da je digitalizacija naloga vseh, ne le naloga informatikov ali njihovega direktorja, za katerega je tudi v Sloveniji razširjeno ime CIO (angl. Chief Information Officer).

To je povsem skladno z ugotovitvami naše raziskave, v kateri smo ugotovili, da podjetja pristopajo k digitalni preobrazbi na različne načine, vendar so najuspešnejša tista, kjer je digitalizacija del poslovne strategije, se s tem področjem ukvarjajo informatiki in vrhnji management, član katerega je tudi direktor informatike.

Poraja se vprašanje, kdo v podjetju se mora pravzaprav ukvarjati z digitalno preobrazbo. Vsekakor je nujno, da podjetje k temu pristopi strateško, na nivoju vrhnjega managementa. Tisti, ki mora koordinirati iniciative na tem področju je seveda direktor informatike, ne glede na to ali se imenuje CIO ali CDO. Vendar mora biti to oseba, ki ima kombinacijo poslovnih, managerskih in tehnoloških znanj.

Žal ima veliko obstoječih direktorjev informatike samo tehnološka znanja in posledično kar tretjina obstoječih oddelkov za informatiko sploh ni vključena v projekte digitalizacije, ampak si podjetja pomagajo z zunanjimi svetovalci ali zaradi digitalizacije ustvarjajo vzporedne strukture.

0 replies on “Ali so informatiki zaviralci digitalne preobrazbe podjetij?”