Izbor naukov in molitev za dobro družinsko življenje

Greco_El-The_Holy_Family
Sveta družina, El Greco (1541-1614)

Razmišljanja, ki smo jih poslušali v zadnjih letih ob razpravah o Družinskem zakoniku, so zelo blizu tem, ki so jih »na svitlo dali« pred 106 leti. Pa poglejmo, kaj je bilo tedaj aktualno!

»Človeški rod je bolan. O tem nas več ko dovolj prepričuje vsakdanja izkušnja. Kaj je pa temu največ krivo? V prvi vrsti gotovo to, da družina ne spolnjuje  več svoje vzvišene naloge. Ako hočemo imeti boljše čase, je pred vsem potrebno, da se povrne družina na pravo pot – to je ono pot, po

Greco_El-The_Holy_Family
Sveta družina, El Greco (1541-1614)

kateri je hodila najlepša družina – sveta družina – Jezus, Marija, Jožef. Da se pa to tem gotoveje pa tudi nekako laže zgodi, so ustanovili sveti oče Leon XIII. prelepo družbo svete družine, ki naj bi krščanske družine vodila na novo pot. Nekak kažipot pa bodi na tej poti slovenskim družinam ta-le knjižica. Nastala je iz srčne želje, slovenskemu narodu pokazati v kratkih potezah pot do časne in večne sreče. Pojdi torej knjižica v slovenske družine, pripomozi po svojih skromnih močeh k rešitvi najbolj perečega (socijalnega) vprašanja, ki ima ravno v družini svoj temelj – pridobivaj jih sveti družini – vzbujaj v njih one lepe čednosti, katere v najlepši meri vidimo na tej družini….da se naj ves človeški rod prenovi v Kristusu.«

Sveti oče Leon XIII. je ob ustanovitvi te »prelepe družbe krščanskih družin v čast svete družine« pred 120 leti (14. junija 1892) poudaril, da je bila sveta družina kot zgled  »po namenu božje previdnosti tako ustanovljena, da more vsakega kristjana, ki se na njo ozre, k izvrševanju katerekoli čednosti vnemati in vabiti – naj si je kateregakoli stanu in na kateremkoli kraju«. Ta družina sveti vsem, »zlasti pa delavskemu stanu«.

In kaj je storiti članom družine?

»Možje imajo v Jožefu v resnici najlepšega vodnika k očetovski čuječnosti in previdnosti; 

žene imajo v presveti Devici, Bogorodnici vzvišen zgled ljubezni, sramežljivosti, podložnosti in popolne vere;

otroci pa v Jezusu, ki je bil njima pokoren, zgled božje pokorščine, ki jo naj občudujejo, časte in posnemajo.

Imenitni  naj se od svete družine iz kraljevega rodu uče zmerno uživati srečo, a tudi v nesreči ne izgubiti svoje časti;

bogati naj se od nje uče spoznavati, da imajo čednosti prednost pred bogastvom.

Delavci pa in vsi drugi, ki so zlasti v naših časih v potrebah in nižjega stanu, bodo našli o pogledu na njo dovolj nagibov, da se bolj vesele ko pa žalujejo nad svojim stanom. – Skupne so jim sè sveto družino težave, skupne skrbi za vsakdanji živež – saj si je moral tudi sv. Jožef prislužiti potreben živež – saj so celo božje roke opravljale dela rokodelčeva. – Zato se nam ni čuditi, ako so najmodrejši možje, ki so bili zelo premožni, vrgli od sebe vse bogastvo ter si z Jezusom, Marijo in Jožefom izbrali revščino za tovarišico. Zaradi tega se po vsej pravici češčenje sv. družine, ki se je že prej pri katoličanih pričelo, vedno bolj in bolj razširja.«

Več o tem, kaj je storiti pobožnim ženam, pa po »prvi pobinkoštni nedelji od adventa« (torej po 3. juniju v letu Gospodovem 2012), vendar je priporočljivo zmoliti vsaj začetni del molitve za čas po tej nedelji:

»Češčena bodi, Kraljica, Mati milosti, življenje, sladkost in upanje naše, bodi češčena! K tebi vpijemo zapuščeni Evini otroci; k tebi vzdihujemo žalostni in objokani v tej solzni dolini… O milostljiva, o dobrotljiva, o sladka Devica Marija!«

Pozor: napotki in molitev so prepisani ravno ob pravem času, kajti  v petek, 1. junija AD 2012, torej pred prvo pobinkoštno nedeljo je začel veljati Zakon o uravnoteženju javnih financ.

Dr. Maca Jogan: izbor naukov in molitev za  dobro družinsko življenje, »v posnemo in češčenje sv. družine nazareške«,  iz priročnika »SVETA DRUŽINA vzor krščanskim družinam« (Izdala in založila Družba sv. Mohorja v Celovcu, Celovec 1906).

 

0 replies on “Izbor naukov in molitev za dobro družinsko življenje”